A A A

ACORD de colaborare între Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor și Autoritatea Naţională de Integritate semnat la 24.05.2019

Published on: Fri, 05/24/2019 - 17:00

   

   Directorul General al  Agenției  Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Anatolie ZAGORODNÎI și PreședinteleAutoritații  Naţionale de Integritate, Rodica ANTOCI, au semnat, astăzi, Acordul de colaborare între Autoritatea Naţională de Integritate și Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor.

   Acordul stabileşte cadrul de colaborare între Autoritatea Naţională de Integritate şi Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor, în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestora şi sporirii eficienţei acţiunilor, corelate cu obiectivele specifice urmărite de fiecare autoritate.

   Totodată, acesta reglementează interacţiunea dintre cele două instituții în procesul determinării procedurilor şi modalităţilor pentru schimbul de informaţii, discutarea problemelor de interes comun şi organizarea şedinţelor comune.

Share: