A A A

ANSC a participat la seminarul cu genericul: „Implementarea prevederilor noului Cod administrativ în activitatea Agenției”

Published on: Thu, 04/01/2021 - 15:21

   Joi,  01 aprilie  2021, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a   participat la  seminarul cu genericul: „Implementarea prevederilor noului Cod administrativ în activitatea Agenției”, organizat de către Banca Europeană.

   Moderatoarea seminarului Ina Jimbei, Doctor în drept, lector universitar la USM, facultatea de Drept, avocat la biroul de avocați „Efrim Roșca și Asociații”, a prezentat conceptele noi  al Codului Administrativ, soluționarea problemelor de armonizare a Codului administrativ cu legile speciale care reglementează activitatea Agenției;  prezentarea procedurii contenciosului administrativ în prima instanță, apel, recurs.

Share: