A A A

Anunț

Published on: Thu, 09/23/2021 - 16:01

Comisia economie, buget și finanțe anunță despre organizarea concursului de selectare a candidaților la funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor - director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Candidaţii vor depune dosarele complete la Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova pe adresa electronică: ceb@parlament.md sau pe adresa: MD - 2073 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105 (sediul Parlamentului), etajul 5, bir. 521, în perioada 22.09.2021 - 04.10.2021, în zilele de luni pînă vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00-17:00. Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului este publicat pe pagina web a Parlamentului Republicii Moldova.

Decizia concursul ANSC

Share: