A A A

Atelier de lucru cu genericul „Unificarea practicii administrativ – jurisdicționale privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări "

Published on: Mon, 06/24/2019 - 11:19

   

   În perioada 21.06.2019 – 23.06.2019, la Bacău – România,  Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  a participat la atelierul de lucru  organizat de către Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a României împreună cu judecătorii Curților de Apel Bacău, Galați, București etc., avînd genericul „Unificarea practicii administrativ – jurisdicționale privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor”.

   În cadrul atelierului respectiv, au fost puse în discuție situațiile ce necesită o aplicare unitară, atît din partea instituției administrativ-jurisdicționale cu competență în soluționarea contestațiilor, cît și din partea instituțiilor din sistemul judecătoresc.

   Ca urmare a schimburilor de experiență avute în ultima perioadă între organismele de remedii din Republica Moldova și România, la 22.06.2019 a fost semnat Acordul de colaborare între Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a Republicii Moldova și Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a României. Acesta stabilește liniile directoare ale colaborării, în vederea unei cooperări inter-instituționale având ca scop promovarea schimbului reciproc de experiență și a bunelor practici în domeniul soluționării contestațiilor.

Share: