A A A

În atenția autorităților contractante și a operatorilor economici!

Published on: Mon, 09/23/2019 - 11:39

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor invită operatorii economici la un seminar de instruire privind „Contestarea actelor autorităților contractante în fața Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor”.

Desfășurarea seminarului va avea loc în cele trei zone de dezvoltare ale țării (nord, centru și sud) cu începere de la ora 1000.

08.10.2019 – Centru – Sediul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 124 et. 4 Sala de ședințe.

15.10.2019 – Nord – Sediul Primăriei mun. Bălți, str. Independenței nr. 1, sala 101.

22.10.2019 – Sud –  Sediul Consiliului raional Cahul, Piața Independenței nr. 2, sala  mare.

Astfel, doritorii urmează să se înregistreze pentru una din sesiunile preconizate cu indicarea nemijlocită a zonei pentru care este interesat. Confirmarea participării se va efectua la adresa de e-mail contestatii@ansc.md sau la nr. de tel: 022 820 669, 022 820 664.

Share: