A A A

În atenția autorităților contractante și a operatorilor economici!

Published on: Mon, 11/18/2019 - 13:43

   Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor invită operatorii economici la un seminar de instruire privind „Contestarea actelor autorităților contractante în fața Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor”.

   Seminarul va avea loc în perioada cuprinsă între 26-27 noiembrie 2019, ora 10:00, la sediul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 124, et. 4, Sala de ședințe.

   Astfel, doritorii urmează să se înregistreze la adresa de e-mail: contestatii@ansc.md sau la nr. de tel: 022 820 669.

Share: