A A A

ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI

Published on: Fri, 12/28/2018 - 09:44

MODIFICĂRI ALE PRAGURILOR APLICABILE PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

 

     În  data de 14 Decembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 319 din 30 Noiembrie 2018 prin care s-au adus anumite amendamente la Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, care au intrat în vigoare odată cu publicarea acestora.

Pragurile pentru achizițiile publice de valoare mică care sunt reglementate de Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică (HG 665/2016) s-au majorat după cum urmează:

  • pragul  de  80 000 lei pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decît cele menționate la lit. c) a fost majorat  la 200 000 lei;
  • pragul de  100 000 lei pentru contractele de achiziţii publice de lucrări a fost majorat  la 250 000 lei;

Prin urmare doar achizițiile publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decît pragurile menționate mai sus vor cădea sub incidența Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

DESCARCĂ DOCUMENT

Share: