A A A

Comunicat

Published on: Fri, 05/04/2018 - 16:32

Raportul de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, audiat la Comisia economie, buget și finanțe

 

    

    La data de 02 mai Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a prezentat Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului primul său raport de performanță pentru anul 2017.

 

    Directorul  general al Agenției, Viorel Moșneaga,  a raportat despre  acțiunile întreprinse în scopul inițierii procesului efectiv de recepționare spre soluționare a contestațiilor  recrutarea personalului, pregătirea şi adoptarea cadrului normativ necesar pentru înfiinţarea şi funcţionarea instituției, crearea paginii web oficiale.

    Potrivit raportorului, în perioada septembrie-decembrie 2017, instituția a recepționat 200 de contestații depuse de către operatorii economici ca urmare a desfășurării procedurilor de achiziții publice, valoarea estimată a procedurilor contestate constituind 743 482 093,06 lei.

 

    În intervalul sus-menționat, completele au pronunțat un număr de 128 decizii, valoarea estimată  a procedurilor constituind  480 376 179,62 lei. Agenția a emis decizii de anulare integrală sau parțială a procedurilor de achiziție cu valoarea estimată de 140 367 615,78 lei și a dispus măsuri de remediere la proceduri cu valoarea estimată de 62 049 518,0 lei.

 

    La finalul raportului, Viorel Moșneaga a menționat despre obiectivele Agenției pentru  anul 2018.

    Deputații au apreciat activitatea instituției și au recomandat supravegherea cu strictețe, în continuare, a banilor publici.

 

 

Share: