A A A

Comunicat privind intrarea în vigoare a Legii nr. 74 din 21.05.2020 privind achiziţiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale

Published on: Mon, 06/28/2021 - 09:55

   A intrat în vigoare Legea nr. 74  din  21.05.2020 privind achiziţiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale care urmează a fi pusă în aplicare de către autoritățile contractante, întreprinderile publice și persoanele juridice de drept privat care desfășoară activități în domeniile energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale și care atribuie contracte de achiziţii de bunuri, lucrări sau servicii în sectoarele respective, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decât următoarele praguri:

a) pentru contractele de achiziţii de bunuri şi servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii – 800000 de lei;

b) pentru contractele de achiziţii de lucrări – 2000000 de lei;

c) pentru contractele de achiziţii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice enumerate în anexa nr.2 – 1000000 de lei.

   Totodată, potrivit art. 87 alin. (1) din Legea nr. 74  din  21.05.2020 privind achiziţiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor examinează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie sectorială, iar potrivit alin. (2) de la același articol soluţionarea contestaţiilor privind atribuirea contractelor de achiziţii sectoriale se realizează conform cap. X din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

   Astfel, odată cu intrarea în vigoare a legii indicate mai sus, Agenţia va recepționa, examina și soluționa contestațiile depuse pe marginea procedurilor de atribuire a contractelor în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 271  din  15.12.2016 cu privire la instituirea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor.

Share: