A A A

Comunicat privind recepționarea spre soluționare a contestațiilor depuse de către operatorii economici ca urmare a desfășurării procedurilor de achiziții publice

Published on: Wed, 08/30/2017 - 16:35

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor informează, că din data de  04 septembrie 2017, recepționează pentru soluționare contestațiile depuse de către operatorii economici ca urmare a desfășurării procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile reglementate de Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

       

        Agenția va recepționa contestațiile prin următoarele mijloace:

        - serviciile poștale, la adresa sediului Agenției: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2004;

       - suport de hîrtie la sediul Agenției, cu înregistrarea imediată în secretariat;

       - boxa instalată la intrarea în sediul Agenției de la et.4;

       - electronic, la adresa: contestatii@ansc.md (copia scanată a contestației);

       - fax: 022 820-651.

         

        Informația utilă pentru formularea contestației, inclusiv formularul standard al contestației, pot fi solicitate și prin intermediul numărului de telefon 022 820-652.

Share: