A A A

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Lista

candidaţilor desemnați învingătorii concursului 

pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

 

Nr.

Numele, prenumele

Direcția juridică

1.

Consultant principal (2)

Munteanu Nelu

 

 

 

 

Lista

candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la

interviul din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

  

Nr.

                                               Numele, prenumele

Direcția juridică

1.

Consultant principal

Munteanu Nelu

 

 

 

    Data şi ora desfăşurării interviului: 20.08.2021, ora 09:00,

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, etajul 4, sala de ședințe

 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. 

 

 

Lista

candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la

proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 

Nr.

                                  Numele, prenumele

Direcția juridică

 

Consultant principal (2)

Munteanu Nelu

 

 

 

Proba scrisă se va desfășura la data 19.08.2021, ora  10:00,

sala de ședințe, etajul 4, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.

Share: