A A A

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Lista

candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la

proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante

 

Nr.

  Funcția vacantă / Numele, prenumele candidatului

 

Șef Direcția juridică

1.

Țurcanu Diana

2.

Cojocari Alexandru

3.

Eșanu Victoria

 

Consultant principal, Direcția juridică

1.

Tarlev Dumitru

 

Consultant superior, Direcția juridică  (1)

1.

Stoian Elena

2.

Cojocari Alexandru

3.

Ungureanu Andrei

4.

Sîngerean Igor

 

Consultant superior, Direcția juridică  (2)

1.

Sîngerean Igor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proba scrisă se va desfășura la data 04.05.2022, ora  09:00, sala de ședințe, etajul 4, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,  Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.

 

Lista

candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la

interviul din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 

Nr.

Funcția / Numele, prenumele candidatului

1.

 

Șef Direcția juridică

Țurcanu Diana

2.

 

Consultant superior, Direcția juridică

Stoian Elena

3.

Sîngerean Igor

 

   Data şi ora desfăşurării interviului: 05.05.2022, ora 09:30, sala de ședințe, etajul 4,

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.

 

 

 

 

Lista

candidaţilor desemnați învingătorii concursului 

pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

 

Nr.

Numele, prenumele

1.

Șef Direcția juridică

Țurcan Diana

2.

Consultant superior,  Direcția juridică  (1)

Stoian Elena

3.

Consultant superior,  Direcția juridică  (2)

Sîngerean Igor

       

 

 

 

Share: