A A A

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Lista

candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la

proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante

 

Nr.

  Funcția vacantă / Numele, prenumele candidatului

 

Consultant superior,

Direcția TI, statistică și documentare

1.

Grosu Mariana

 

Consultant principal, Direcția juridică

(perioadă determinată)

1.

Ceaica Adrian

2.

Gori Gheorghe

 

Șef adjunct Direcția TI, statistică și documentare

1.

Goncear Veronica

2.

Andrițchi Anatolie

3.

Calmîș Tudor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proba scrisă se va desfășura la data 08.08.2022, ora  09:00, sala de ședințe, etajul 4, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,  Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.

 

 

Lista

candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la

interviul din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 

 

Nr.

Funcția / Numele, prenumele candidatului

1.

Șef adjunct Direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare

Gorceag Veronica

2.

Consultant superior,  Direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare

Grosu Mariana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Data şi ora desfăşurării interviului: 12.08.2022, ora 10:00, sala de ședințe, etajul 4,

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.

 

 

Lista

candidaţilor desemnați învingătorii concursului 

pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

 

 

Nr.

Numele, prenumele

1.

Șef adjunct Direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare

Gorceag Veronica

2.

Consultant superior,  Direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare

Grosu Mariana

Share: