A A A

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Lista

candidaţilor care au promovat concursul documentelor şi sunt admişi la

proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante

 

Nr.

  Funcția vacantă / Numele, prenumele candidatului

 

Consultant principal, Direcția juridică

1.

Cucereanu Ruslan

2.

Dumbrăveanu Angela

 

 

 

 

 

 

Proba scrisă se va desfășura la data 14.11.2022, ora  09:00, sala de ședințe, etajul 4, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,  Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.

 

Share: