A A A

CONFERINȚA ORGANISMELOR NAȚIONALE DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR DIN EUROPA SUD-EST

Published on: Wed, 11/02/2022 - 13:19

    Dl Serghei MERJAN, Directorul general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, la invitația omologului său, Preşedintele autorității naționale de soluționare a contestațiilor din Albania, dlui Jonaid MYZYRI, şi cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucție şi Dezvoltare a participat la data de 28 octombrie 2022, la conferința organismelor naționale de soluționare a contestațiilor din Europa Sud-Est, care  avut loc în orașul Tirana, Albania.

 Evenimentul a întrunit prezența organismelor naționale pentru soluționarea contestațiilor din Albania, România, Croația, Slovenia, Muntenegru, Kosovo, Macedonia de Nord, ca invitați speciali Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor din Moldova şi autoritatea națională de soluționare a contestațiilor din Turcia, precum şi experții SIGMA, reprezentații Băncii Europene pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, Parteneriatului pentru Contractare Deschisă, Comisiei Europene, Băncii Mondiale, reprezentanții Guvernului şi Parlamentului din Albania și reprezentanții autorității anticorupție din Italia.

    În cadrul conferinței au fost discutate particularitățile de organizare şi funcționare a instituțiilor de soluționare a contestațiilor, rolul important al acestora în prevenirea corupției şi asigurarea unui management eficient al finanțelor publice, provocările şi prioritățile pentru viitorul apropiat, precum şi semnat memorandum multilateral de creare a rețelei organismelor de soluționare a contestațiilor.

    Totodată, în cadrul evenimentului, dl Serghei Merjan a prezentat activitatea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor din Republica Moldova, menționând prioritățile cheie, inclusiv prin prisma obiectivelor stabilite în contextul obținerii de către Republica Moldova a statutului de țară candidat de aderare la Uniunea Europeană, exprimând interesul deosebit al ANSC de a se alătura rețelei stabilite, în special datorită obiectivelor şi provocărilor similare. În context, dl Serghei Merjan a punctat beneficiile comune a participării Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestaților în cadrul comunității autorităților de soluționare a contestațiilor, precum şi deschiderea instituţiei noastre pentru colaborare şi schimb de experiență în domeniul soluționării contestațiilor.

 Drept urmare al interesului de aderare, ferm exprimat de către ANSC, la propunerea reprezentantului Consiliului Naţional pentru Soluționarea a Contestațiilor din România, țările membre ale rețelei, au susținut unanim includerea în termen cât mai apropiat a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor în rețeaua instituțiilor de soluționare a contestațiilor din Europa Sud-Est şi antrenarea ANSC în evenimentele organizate în cadrul rețelei.

   De asemenea, în cadrul evenimentului, dl Merjan a avut întrevederi şi discuții bilaterale cu omologii săi din țările participante la conferință, precum şi cu reprezentații organizațiilor internaționale, în vederea schimbului de experiență, oportunităților de realizare a proiectelor comune, consolidării instituționale şi digitalizării procesului de soluționare a contestațiilor, fiind stabilite contacte importante şi discutate acțiunile pentru următoarele luni.

Share: