A A A

Conferința regională privind achizițiile publice, Tbilisi

Published on: Thu, 11/07/2019 - 11:21

   În cea de-a treia zi a Conferinței regionale de achiziții publice, organizată pentru țările din partea de Est, Directorul general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Irina Gutnic a familiarizat participanții cu activitatea de soluționare a contestațiilor în Republica Moldova și a informat despre rolul Agenției în procesul de apărare a drepturilor operatorilor economici lezați în drepturi de acțiunile autorităților contractante în procedurile de achizițiile publice.

   Subiectul central al discuțiilor a fost importanța asigurării independenței instituției pentru soluționarea contestațiilor din țară, care are un impact direct asupra conformității deciziilor adoptate de către consilierii pentru soluționarea contestațiilor.

   Studiille ample arată că cel mai ieficient și rapid mod de soluționare a contestațiilor, este cel instuit printr-un organism administrativ de soluționare a contestațiilor, această formă de organizare este promovtă la nivelul UE ca cea mai bună practică. Consilierii trebuie să aibă libertate pentru a adopta o decizie corectă și independentă. Gheorghe Cazan, reprezentant Sigma, a menționat că, forma de organizare a instituțiilor de soluționare a contestațiilor, numirea prin concurs a consilierilor pentru soluționarea contestațiilor, trebuie să fie în conformitate cu Directivele UE, conform unor criterii stricte, altfel persistă riscul să nu fie asigurată independența atât a instituției cât și a consilierilor. La fel insituțiile pentru soluționarea contestațiilor trebuie să dispună de independență financiară, securizată suficient prin lege

   Pe parcurs, de către OECD a fost prezentat Raportul de evaluare a situației pe domeniul achizițiilor publice în țările din regiune. Analiza încearcă să identifice punctele slabe pentru a stabili criteriile principale pentru promovarea reformelor.

   Reprezentantul OECD, dl. Daniel Ivarsson, a apreciat pozitiv performanțele înregistrate de către Republica Moldova la capitolul alinierii cadrului legal la Directivele UE, și a reiterat că și legislația secundară urmează a fi aliniată la practicile internaționale.

Share: