A A A

Contacte

Numele, prenumele

Funcția/

Subdiviziunea

Telefon de serviciu

Conducerea Agenției

Merjan Serghei 

Director general

 022 820 650

Consilierii pentru soluționarea contestațiilor

Eni Eugenia

Consilier

022 820 656

Ghidora Gheorghe                   Consilier

022 820 654

 Nani Angela

Consilier         022 820 657
Oboroceanu AlionaConsilier022 820 658

Vintilă Steluța

Consilier022 820 665

Direcția juridică

Țurcan Diana

Șef direcție

022 820 668

 Baleanu Ion

 Șef adjunct direcție 

 022 820 666 

Chiselița Alina

Consultant principal022 820 648

 Gortolomei Lorina

 Consultant principal022 820 649

Munteanu Nelu

Consultant principal

022 820 663

Sîngerean Igor

Consultant superior

022 820 661

Stoian Elena

Consultant superior

022 820 647

 

 

 

Direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare

Plămădeală Lucia

Șef direcție

022 820 652

Goncear Veronica

Șef adjunct direcție

022 820 667

Butler Alina

Consultant principal

022 820 655

Pasecinic Svetlana

Consultant superior

022 820 664

Grosu Mariana

Consultant superior

022 820 669

Dașchevici Cristina

Consultant

022 820 646

Direcția administrativ – financiară

Cojocaru Victoria

Șef direcție

022 820 660

Serviciul resurse umane

Sobețchi -Cebotari Ruxanda

Consultant principal

022 820 653

Serviciul relații publice

Cecan Victoria

Consultant

022 820 659

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoana responsabilă de protecția datelor cu caracter personal:

Baleanu Ion – șef adjunct Direcția juridică

Tel: 022 820 666

E-mail: ion.baleanu@ansc.md

Share: