Contacte

Numele, prenumele

Funcția/Subdiviziunea

Telefon de serviciu

Direcția juridică

 Munteanu Nelu

  Șef interimar direcție

022 820 663

Sîngerean Igor

Șef adjunct direcție

022 820 661

Begleța Olimpia

Consultant principal022 820 668

Gortolomei Lorina

Consultant principal022 820 649
Gheorghiță AdelinaConsultant superior022 820 648

Direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare

Plămădeală Lucia

Șef direcție

022 820 652

Calmîș Tudor

Șef adjunct direcție

022 820 667

Dașchevici Cristina

Consultant principal

022 820 646

Butler Alina

Consultant superior

022 820 655

Grosu Mariana

Consultant superior

022 820 669

Pasecinic Svetlana

Consultant superior

022 820 664

Direcția administrativ – financiară

Cojocaru Victoria

Șef direcție

022 820 660

    Serviciul resurse umane

Sobețchi -Cebotari Ruxanda

Consultant principal

022 820 653

  Serviciul relații publice

Cecan Victoria

Consultant principal

022 820 659

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Share: