A A A
Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-804-23 08/12/2023 DENIAUTO SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP 5 Erori tehnice privind SIA RSAP (MTender) COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1691153999482 Contestație respinsă LP Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/906/23;
03D-803-23 08/12/2023 PROEUROCONSULT/Control & Service SRL Aeroportul International Chisinau Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1690955494492 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Echipament cu raze X În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/900/23; 02/905/23;
03D-802-23 08/12/2023 DITA ESTFARM SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1694093186175 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP “Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Răspuns la Tuberculoză pentru anul 2024” În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/903/23;
03D-801-23 08/12/2023 Prodomus SRL Combinatul Servicii Funerare IM Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1697436971962 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrări de reparație a două clădiri și anexe din str.Doina 189 și Lucrări de reparație a acoperișului la blocul muncitori la poarta I a Cimitirului Sfântul Lazăr (poarta I), str.Doina 189 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/902/23;
03D-800-23 08/12/2023 OLEMUS GRUP SRL IMSP SR Telenesti Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1698406419842 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Lucrări de reparație în laborator În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/919/23;
03D-799-23 08/12/2023 Baguette SRL Centru de Plasament Temporar Pentru Persoane cu Dizabilități (adulte) com.Brinzeni r-nul Edinet Documentația de atribuire DA COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1700816767511 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv COP Diverse produse alimentare În vigoare Descarcă 02/963/23;
03D-798-23 07/12/2023 Baguette SRL Centru de Plasament Temporar Pentru Persoane cu Dizabilități (adulte) com.Brinzeni r-nul Edinet Documentația de atribuire DA COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1700723743531 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv COP 15800000-6 - Diverse produse alimentare În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/959/23;
03D-797-23 07/12/2023 MANTICORA SRL Universitatea Tehnica din Moldova Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/co COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1692615807915 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Materiale de construcții În vigoare Descarcă 02/896/23;
03D-796-23 06/12/2023 Drumuri Straseni SA P Scoreni Straseni Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare,RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1696934902419 Contestație respinsă, Contestație neîntemeiată LP Achiziționarea lucrarilor de construcţie a podeţului şi a porţiunei de drum pe str.Mioveni, conexiune cu str. Mihai Eminescu din s.Scoreni.Obiect nr.10_ Etapa I.Drum principal PC0+50-PC0+80 in s. Scoreni r-nul Straseni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/894/23;
03D-795-23 06/12/2023 Skyscraper SRL iS Glodeni Rezultatele procedurii DA 6 Criterii de atribuire. Factori de evaluare fără algoritm de calcul, cu algoritm de calcul, cu algoritm d calcul netransparent sau subiectiv,RP 2.3 - Ofertele altor participanți nu au fost însoțite de de garanția pentru ofertă, în cuantumul, fosrm COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1697630998220 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP reconstrucția acoperișului depozitului central În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/916/23;
03D-794-23 06/12/2023 TELEMAR SRL Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv Rezultatele procedurii RP COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1698746121013 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect LP Produse alimentare semestrul I 2024 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/944/23;
03D-793-23 05/12/2023 VERO-NADINA Termoelectrica SA Documentația de atribuire DA COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1699886088758 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2024. În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/937/23;
03D-792-23 05/12/2023 SAN Construct Grup SRL Colegiul Iulia Hasdeu Cahul Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare ,RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât ofert COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1697722767115 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrări de renovare a spațiilor de igienă, instalațiilor sanitare și a rețelelor de apeduct și canalizare în căminul nr.1 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/898/23;
03D-791-23 05/12/2023 Societatea de Audit "Primaudit Company" SRL IMSP Spitalul Clinic Republican Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1699438749904 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Servicii de audit financiar pentru anul 2023 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/956/23;
03D-790-23 05/12/2023 Eurogalex Prim SRL IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare ,RP 4 Anularea fără temei legal a procedurii de achiziție COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1693573773849 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Cahul În vigoare Descarcă 02/895/23;
03D-789-23 04/12/2023 Accent Electronic SA Administrația Națională a Penitenciarelor Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare,RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1695728058845 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Echipament şi accesorii pentru computer În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/890/23;
03D-788-23 01/12/2023 Olbi Com SRL DETS Botanica Rezultatele procedurii RP COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1695284583325 Contestație respinsă LP Lucrări de construcții interioare si exterioare la Tabără de Odihnă Poienița Vesela subordonat DETS Botanica În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/923/23;
03D-787-23 01/12/2023 GEOTER-COM SRL/TRICOLUX SRL Agentia Rezerve Materiale Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1694154959450 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Saci de dormit În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/883/23; 02/888/23;
03D-786-23 01/12/2023 BEERMASTER GROUP SRL IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile Rezultatele procedurii RP COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1698394631969 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Apă potabilă pentru anul 2024 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/946/23;
03D-785-23 01/12/2023 Oprea Lilea II CET-Nord Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1699426955960 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Confecții din tablă zincată În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/945/23;
03D-784-23 01/12/2023 TELEMAR SRL IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie Rezultatele procedurii RP COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1697181136053 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect LP ,,Produse alimentare pentru anul 2024,, În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/927/23;
03D-783-23 01/12/2023 GARCONITA-ARCHSTUDIO SRL Moldelectrica Rezultatele procedurii RP COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1698732620319 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Serviciilor de proiectare a construcției sistemei de captare a uleiului la SE Anenii Noi 110 kV și SE Greblești 110 kV În vigoare Descarcă 02/936/23;
03D-782-23 30/11/2023 VIZOL-STUDIO SRL Colegiul Mihail Ciachir Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare ,RP 6 Altele COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1696858115243 Contestație respinsă COP Reparație fațadei cladirii Principală Corpul Educațional al Colegiul “Mihail Ciachir” din Comrat În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/885/23;
03D-781-23 30/11/2023 Gorgona SRL C.I.E. Moldexpo S.A. Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1699618672804 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Servicii de elaborare și realizare a conceptului de prezentare a Republicii Moldova la Expoziţia Mondială 2025 din oraşul Osaka, Japonia În vigoare Descarcă 02/941/23;
03D-780-23 30/11/2023 AMAGER-COM SRL Direcţia Generală Educaţie, Tineret si Sport Documentația de atribuire DA 13 - Altele COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1698054610136 Contestație respinsă LP Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2024 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/886/23;
03D-779-23 30/11/2023 TELEMAR SRL IMSP Institutul Medicina Urgenta Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1697029233218 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect LP Produse alimentare (Bl.alimentar) - 2024 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/928/23;
03D-778-23 30/11/2023 LILITEC-PRIM SRL Liceul Teoretic Ion Creanga IP Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1699700123314 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Achiziționarea echipamentului electric În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/938/23;
03D-777-23 29/11/2023 II SCHIOPU LUDMILA IMSP SR Stefan Voda Rezultatele procedurii RP COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1697796737868 Se restituie fără examinare în fond LP Produse alimentare pentru anul 2024 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/924/23;
03D-776-23 28/11/2023 EXIMOTOR SA Agentia Moldsilva Documentația de atribuire DA 5 Cerințe restrictive cu privire la specificații tehnice COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1699101643507 Contestație respinsă LP Tractoare, utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/914/23;
03D-775-23 27/11/2023 Starnet Solutii SRL IMSP Centrul de Sanatate Hincesti Documentația de atribuire DA COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1700745431645 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Servicii de Internet și telefonie fixă pentru IMSP CS Hîncești și subdiviziunele În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/929/23;

Pages