A A A
Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-636-23 15/09/2023 Editura „ Cartier” SRL Ministerul Educației Culturii și Cercetării Rezultatele procedurii RP 2.3 - Ofertele altor participanți nu au fost însoțite de de garanția pentru ofertă, în cuantumul, fosrma și perioada de valabilitate solicitate în documentația de atribuire,RP 3 Neinformarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire. Aut COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1655128912912 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/681/23;
03D-635-23 15/09/2023 KVM CONS SRL/Master-Construct SRL/KEDACONS SRL P Zubresti Straseni Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1691653106130 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect LP Lucrări construcție post pompieri voluntari din s. Zubrești, r-nul Strășeni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/735/23; 02/742/23; 02/747/23;
03D-634-23 15/09/2023 Comelec-lux SRL P Varzaresti Nisporeni Documentația de atribuire DA COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1693312291279 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect COP Iluminatul stradal s.Șendreni comuna Vărzarești str Ștefan cel Mare și str Boris Șimanovici În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/723/23;
03D-633-23 14/09/2023 ISAP Cantina Adolescenta-RC IP Liceul Teoretic Waldorf Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1675924149439 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Servicii de alimentarea copiilor din cadrul instituției de învățămînt IP LT”Waldorf”, perioada anului 2023 În vigoare Descarcă Executat 02/678/23;
03D-632-23 14/09/2023 Comelec-lux SRL P Varzaresti Nisporeni Documentația de atribuire DA COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1693856136565 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect COP Iluminatul stradal s.Șendreni comuna Vărzarești str.Ștefan cel Mare și str.Boris Șimanovici În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/727/23;
03D-631-23 14/09/2023 Triumf-Motiv SRL IMSP Institutul Medicina Urgenta Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1689068375838 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Materiale de sutură - 2023 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/672/23;
03D-630-23 13/09/2023 RI TRADING SOLUTIONS SRL CR Riscani Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 1.4 Respingerea ofertei contestatorului întrucât aceasta nu a fost însoțită de ga COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1689749977603 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere COP Lucrări de vopsire pentru ridicarea gradului de rezistență la foc a construcției metalice portante ( R-90) (Frigider agricol cu depozitorie) În vigoare Descarcă Executat 02/675/23;
03D-629-23 13/09/2023 Drumuri Criuleni SA P Anenii Noi Anenii Noi Rezultatele procedurii RP 2.4 - Ofertele altor participanți au un preț anormal de scăzut COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1689340126603 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Reparația străzilor publice în or.Anenii Noi 2023 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/674/23;
03D-628-23 13/09/2023 MEDEFERENT GRUP SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA 5 Cerințe restrictive cu privire la specificații tehnice COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1691153999482 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/663/23;
03D-627-23 13/09/2023 DANIGASING SRL IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA Rezultatele procedurii RP 1.2 - Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta depășește fondul alocat,RP 4 Anularea fără temei legal a procedurii de achiziție COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1689928812745 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrări de construcție a garajului tip din construcții metalice cu 2 boxe pentru autosanitarele PAMU Glinjeni, r. Fălești În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/677/23;
03D-626-23 13/09/2023 KVM CONS SRL P Drepcauti Briceni Rezultatele procedurii RP 1.2 - Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta depășește fondul alocat COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1691578468745 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată Achiziții de valoare mica Amenajarea terenului de sport si terenului de joaca pentru copii in s.Drepcauti , raionul Briceni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/676/23;
03D-625-23 13/09/2023 VIZOL-STUDIO SRL P Comrat UTA Gagauzia Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1691413537136 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Lot №1: Materiale de constructii si a serviciilor utilagelor aferente. În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/719/23;
03D-624-23 13/09/2023 POLIMER SRL P Redi Ceresnovat Soroca Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1693575774743 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica achiziţionarea_lucrărilor privind reparatia Căminului Cultural din s. Redi Ceresovăț raionul Soroca În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/745/23;
03D-623-23 12/09/2023 Polimer Gaz Construcţii/Polimer Gaz Construcţii P Truseni Chisinau Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1684328293376 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de construcție a rețelei de canalizare(extindere) în comuna Trușeni ETAPA II În vigoare Descarcă Executat 02/670/23;
03D-622-23 12/09/2023 Coincnord SRL Gimnaziul Putinesti Floresti Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1688108944801 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Lucrări de reparații a acoperișului blocului A Gimnaziul Putinești , r-nul Florești În vigoare Descarcă Raportat 02/671/23;
03D-621-23 12/09/2023 Liftmontaj SRL IMSP SR Singerei Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.4 - Ofertele altor participanți au un preț anormal de scăzut,RP 2.8 - Formularele ofertei completate defectuos COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1689768015640 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/666/23;
03D-620-23 12/09/2023 Distrimed SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP 4 Anularea fără temei legal a procedurii de achiziție COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1684846480744 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP “Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază, partea I)” În vigoare Descarcă Raportat 02/665/23;
03D-619-23 12/09/2023 NEOTEC SRL IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1684864969982 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect LP “Achiziționarea sistemelor de radiografie digitală conform necesităților IMSP” În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/673/23;
03D-618-23 11/09/2023 ТОВ „Автоком-шлях-сервис” Calea Ferata a Moldovei IS Documentația de atribuire DA 12 - Publicarea documentației de atribuire incomplete (exemplu: F1 desfășurat) COMPLET1 464 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere Procedura negocieri fără publicare Шпалы деревянные и брус (деревянные согласно прилагаемой спецификации În vigoare Descarcă 02/662/23;
03D-617-23 11/09/2023 PROSPERUS-CONS SRL P Cimislia Cimislia Rezultatele procedurii RP 2.4 - Ofertele altor participanți au un preț anormal de scăzut; RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1689757188543 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Lucrari de alimentare cu apă a str. P. Zadnipru din or. Cimișlia În vigoare Descarcă 02/660/23;
03D-616-23 11/09/2023 Aproservice X SRL Agentia Servicii Publice Documentația de atribuire DA 5 Cerințe restrictive cu privire la specificații tehnice COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1691069547122 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Imprimante și dispozitive multifuncționale (Multi Functional Unit) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/659/23;
03D-615-23 11/09/2023 KASS EXPO INTERNATIONAL CORP Agentia Rezerve Materiale Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1688719453359 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Tablă profilată În vigoare Descarcă Executat 02/667/23;
03D-614-23 08/09/2023 Aedificator SRL P Nisporeni Nisporeni Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1688558672121 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de reconstrucție a străzii Chișinăului (str. Suveranității- str. Dacia) În vigoare Descarcă Raportat 02/657/23;
03D-613-23 08/09/2023 MEDEFERENT GRUP SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare,RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1686208381733 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Achiziționarea exoproteze mamare conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2023 În vigoare Descarcă Raportat 02/652/23;
03D-612-23 08/09/2023 SC ALTAPRIM SRL P Telita Anenii Noi Rezultatele procedurii RP 1.2 - Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta depășește fondul alocat,RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1690892655128 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere Achiziții de valoare mica Procurarea si montarea echipamente de joaca si sport in aer liber În vigoare Descarcă 02/655/23;
03D-611-23 07/09/2023 AREMPA INTERNATIONAL LTD Aeroportul International Chisinau Documentația de atribuire DA 11 - Neîmpărțirea achiziției pe loturi COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1690955494492 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Echipament cu raze X În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/653/23;
03D-610-23 07/09/2023 MEGATEK GRUP SRL Banca Nationala a Moldovei Rezultatele procedurii RP 4 Anularea fără temei legal a procedurii de achiziție COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1682058309714 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de reparații în sediul BNM În vigoare Descarcă Executat 02/649/23;
03D-609-23 06/09/2023 Denolga Medical SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP 6 Altele COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1679415243861 Contestație admisă,Procedură parțial anulată LP Achiziționarea de Instrumentar chirurgical (laparascopic) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime”, pentru anul 2023 În vigoare Descarcă EXECUTAT 02/650/23;
03D-608-23 06/09/2023 FORS-COMPUTER SRL Biroul Național de Statistică Documentația de atribuire DA COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1689847873153 Contestație respinsă LP Echipament şi accesorii pentru computer În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/716/23;
03D-607-23 06/09/2023 PROFACT CONSTRUCT SRL P Taraclia Taraclia Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1688040514128 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Ремонт участка дороги ул.Садовая (ПОВТОРНО) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/644/23;

Pages