A A A
Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-339-23 07/06/2023 BELNIS SRL Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1675329200087 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Servicii de deratizare și dezinsecție a blocurilor de locuințe În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/330/23;
03D-337-23 07/06/2023 Emcom E&E SRL Instituţia Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun. Bălţi Rezultatele procedurii RP 2.3 - Ofertele altor participanți nu au fost însoțite de de garanția pentru ofertă, în cuantumul, fosrma și perioada de valabilitate solicitate în documentația de atribuire COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1680610478451 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Reconstrucția acoperisului sarpant a cladirii L.T. "Mihai Eminescu" si renovarea fatadelor. Etapa II-a :"Renovarea fatadelor." În vigoare Descarcă Raportat 02/331/23;
03D-336-23 06/06/2023 LUXGAZ P Cainari Causeni Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1677237777373 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Reparația capitală a străzii Gr.Meșină, a stradelei Gr. Meșină nr.1 și Gr. Meșină nr.2 din or.Căinari cu lungimea de 2,100 km” Etapa I În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/320/23;
03D-335-23 05/06/2023 Agentia Nationala pentru Sanatate Publica IMSP AMT Riscani Rezultatele procedurii RP 1.4 Respingerea ofertei contestatorului întrucât aceasta nu a fost însoțită de garanția pentru ofertă, în cuantumul, forma și perioada de valabilitate în documentația de atribuire COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1679647493327 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP achiziționarea servicii medicale și de laborator pentru anul 2023, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani" Repetat În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/323/23;
03D-334-23 05/06/2023 Izvorul din Piatra SRL P Sircova Rezina Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1680703427777 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Lucrări de reparaţie a unui segment de drum în variantă albă în comuna Sîrcova, satul Sîrcova, raionul Rezina În vigoare Descarcă Executat 02/321/23;
03D-333-23 05/06/2023 Alternativa Construct SRL CR Cantemir Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1680698939117 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Reparația capitală a drumului Local L605 (L599), sector PK 17+00--PK 21+35 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/329/23;
03D-332-23 05/06/2023 Lorascom SRL P Cimiseni Criuleni Documentația de atribuire DA COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1684392378556 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv COP Lucrari de reparațir str. Gloria (betonare ) s. Cimișeni r-nul Criuleni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/390/23;
03D-331-23 31/05/2023 FORS-COMPUTER SRL Cancelaria de Stat Documentația de atribuire DA 5 Cerințe restrictive cu privire la specificații tehnice COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1682507224066 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere COP Set notebook În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/319/23;
03D-330-23 31/05/2023 Arta Zidarului SRL P Vulcanesti UTA Gagauzia Rezultatele procedurii RP 1.5 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât acesta are un preț anormal de scăzut,RP 3 Neinformarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire. Autoritatea contractantă nu a comunicat motivele concrete care au stat la COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1680007708631 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Ремонт кровли здания Реабилитационного Центра им.Шабунина г. Вулканешты În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/322/23;
03D-329-23 31/05/2023 Zeticon SRL Centrul pentru Achizitii Publice in Sanatate Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1678193362324 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023 (repetat) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/324/23;
03D-328-23 30/05/2023 PV CONST-SERVICE Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerinț COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1674465022823 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Lucrări de reconstructie parțială a Blocului morfologic cu reparație capitală, modificarea acoperișului de tip plat în tip șarpant și termoizolarea fațadelor din bd. Stefan cel Mare, 192, Chișinău În vigoare Descarcă 02/316/23;
03D-327-23 30/05/2023 Sud-Terra SRL P Cimislia Cimislia Rezultatele procedurii RP 3 Neinformarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire. Autoritatea contractantă nu a comunicat motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1679645711198 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Servicii de proiectare a drumurilor locale din or.Cimișlia În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/311/23;
03D-326-23 30/05/2023 Tetis International Co SRL IMSP Institutul Medicina Urgenta Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1675849460458 Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes LP Produse parafarmaceutice – 2023 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/312/23;
03D-325-23 30/05/2023 Quality Standard SRL Agenția Națională pentru Sănătate Publică Rezultatele procedurii RP 1.5 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât acesta are un preț anormal de scăzut COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1680170233193 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport, cu piese de schimb pentru anul 2023 (repetat) În vigoare Descarcă 02/310/23;
03D-324-23 29/05/2023 SAN Construct Grup SRL/Cimtermic SRL P Brinza Cahul Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1680507018015 Contestație respinsă-02/314/23 ,Contestația neîntemeiată-02/314/23 ,Contestație parțial admisă-02/315/23 ,Măsuri de remediere-02/315/23 COP Lucrări de reparație (pavaj) s.Brînza În vigoare Descarcă Executat 02/314/23; 02/315/23;
03D-323-23 29/05/2023 Izvorul din Piatra SRL CR Rezina Rezultatele procedurii RP 2.3 - Ofertele altor participanți nu au fost însoțite de de garanția pentru ofertă, în cuantumul, fosrma și perioada de valabilitate solicitate în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1679987771390 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de renovarea drumurilor publice locale din raionul Rezina (4 loturi) În vigoare Descarcă Raportat 02/318/23;
03D-322-23 29/05/2023 Lina-ing SRL Moldelectrica Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1682689080296 Se restituie fără examinare în fond COP Lucrări de prelucrare anticorozivă a pilonilor În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/391/23;
03D-321-23 29/05/2023 AllPassCity SRL Administratia de Stat a Drumurilor Documentația de atribuire RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1682061910722 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Lucrări de instalare a obiectivelor semaforice pe drumurile publice naționale. În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/377/23;
03D-320-23 26/05/2023 Emcom E&E SRL P Straseni Straseni Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1678968248124 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Lucrări de modernizare a sistemului de iluminare stradală, str. Ștefan cel Mare și Sfînt din or. Straseni, cu lungimea de 3,7 km, sectorul 1 (PC0+00.00 - PC 10+50.00) În vigoare Descarcă Executat 02/305/23;
03D-319-23 26/05/2023 Primaterax-nord SRL CR Drochia Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1680180063726 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de construcția trotuarului din str.Grigore Ghica-Vodă or. Drochia (L118 Drum de acces spre or. Drochia ) În vigoare Descarcă Raportat 02/339/23;
03D-318-23 26/05/2023 Salubeco SRL P Colonita Chisinau Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1680169445140 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Servicii de evacuare a deșeurilor menajere din satul Colonița În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/304/23;
03D-317-23 25/05/2023 ISAP Cantina Adolescenta/ISAP Cantina Adolescenta IP Liceul Teoretic Waldorf Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare,RP 1.10 - Modul de punctare/evaluare a ofertei contestatorului de către grupul de lucru pentru achiziții,RP 2.7 - Modul de punctare/evaluare a ofer COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1675924149439 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Servicii de alimentarea copiilor din cadrul instituției de învățămînt IP LT”Waldorf”, perioada anului 2023 În vigoare Descarcă Executat 02/164/23; 02/303/23;
03D-316-23 25/05/2023 ICS RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR SRL Agentia Servicii Publice Rezultatele procedurii RP 1.4 Respingerea ofertei contestatorului întrucât aceasta nu a fost însoțită de garanția pentru ofertă, în cuantumul, forma și perioada de valabilitate în documentația de atribuire COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1677063559736 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Licență și mentenanță pentru produsul program „ServerStudio” În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/302/23;
03D-315-23 24/05/2023 Triumf-Motiv SRL Centrul pentru Achizitii Publice in Sanatate Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1664977895336 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea centralizată de Materiale de Sutură Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023 În vigoare Descarcă 02/293/23;
03D-314-23 24/05/2023 SC ALTAPRIM SRL P Stauceni Chisinau Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1677669247049 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Amenajarea cu utilaje a terenurilor de joacă pentru copii la IP Grădinița "Sălcioara", com. Stăuceni În vigoare Descarcă Executat 02/296/23;
03D-313-23 24/05/2023 HABSEV GRUP ÎS Moldelectrica Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1677575503806 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Descărcătoare cu oxizi metalici în asortiment În vigoare Descarcă Executat 02/299/23;
03D-312-23 24/05/2023 VATEL PRIM Gimnaziul Taraclia Taraclia Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare,RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1680597606636 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Капитальный ремонт кровли гимназии Тараклия г. Тараклия În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/300/23;
03D-311-23 24/05/2023 Anreal Cons SRL DETS Riscani Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1678865006382 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de reparație la LT”M.Sadoveanu” și LT”G.Călinescu În vigoare Descarcă Executat 02/294/23;
03D-310-23 24/05/2023 Credo Industry SRL Termoelectrica SA Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1680271308787 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Lucrări de restabilire a betonului asfaltic (la solicitare) (REPETAT). În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/356/23;
03D-309-23 24/05/2023 SA MOLDASIG Red Nord SA Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1681146658169 Se restituie fără examinare în fond LP Achiziţionarea Servicii de asigurare auto În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/351/23;

Pages