A A A
Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-576-23 25/08/2023 MANTICORA SRL Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare,RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1686292486581 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Materiale de construcţii şi articole conexe În vigoare Descarcă Executat 02/620/23;
03D-575-23 25/08/2023 Darnic Gaz SA Agentia de Dezvoltare Regionala Centru Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1669013317453 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Construcția apeductului magistral Sărata-Răzeși – Voinescu – Mingir din r-nul Hîncești (REPETAT) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/679/23;
03D-574-23 24/08/2023 FORS-COMPUTER SRL Biroul National de Statistica Documentația de atribuire DA 5 Cerințe restrictive cu privire la specificații tehnice COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1689847873153 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Echipament şi accesorii pentru computer În vigoare Descarcă Raportat 02/614/23;
03D-573-23 24/08/2023 BTS PRO SRL CHIȘINĂU-GAZ SRL Documentația de atribuire DA 5 Cerințe restrictive cu privire la specificații tehnice,DA 7 - Menționarea în cadrul documentației de atribuire a unor denumiri de tehnologii, produse, mărci, producători, fără a se utiliza sintagma/sau echivalent COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1689575574812 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Achizitionarea de server În vigoare Descarcă EXECUTAT 02/615/23;
03D-572-23 23/08/2023 „Leocons Plus” SRL P Leova Leova Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1691396845725 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Reparația capitală a pavilioanelor la grădinița nr.2 ‘Romanița’ din or.Leova În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/693/23;
03D-571-23 22/08/2023 EXIMOTOR SA P Casunca Floresti Rezultatele procedurii RP 1.6 - Respingerea ofertei fără ca autoritatea contractantă să solicite clarificări referitoare la propunerea tehnică/prețul ofertat sau aprecierea incorectă a răspunsurilor la clarificări COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1687785439095 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Achiziţionarea unui vehicol dotat cu echipament neceser pentru dezăpezire şi întreţinerea spaţiilor verzi În vigoare Descarcă Raportat 02/613/23;
03D-570-23 22/08/2023 Empire Building Company SRL P Marianca de Jos Stefan Voda Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1691585212787 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Lucrări de renovare a sălii de festivăţi ai clădirii administrative din satul Marianca de Jos În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/685/23;
03D-569-23 22/08/2023 MED-M SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1688736511910 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea I) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/656/23;
03D-568-23 22/08/2023 VICFACTORY SRL IMSP Institutul Oncologic Rezultatele procedurii RP 2.3 - Ofertele altor participanți nu au fost însoțite de de garanția pentru ofertă, în cuantumul, fosrma și perioada de valabilitate solicitate în documentația de atribuire COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1686752728827 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de reparație a etajului tehnic a Centrului Consultativ Diagnostic (Institutul Oncologic) În vigoare Descarcă Raportat 02/609/23;
03D-567-23 21/08/2023 LUXGAZ Președintele Raionului Glodeni Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1687417250056 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Reparații capitale a drumurilor locale cu beton asfalt în raionul Glodeni În vigoare Descarcă Executat 02/603/23;
03D-566-23 21/08/2023 RADOP-OPT SRL Inspectoratul General al Politiei Rezultatele procedurii RP 2.3 - Ofertele altor participanți nu au fost însoțite de de garanția pentru ofertă, în cuantumul, fosrma și perioada de valabilitate solicitate în documentația de atribuire COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1686823530954 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Hârtie A4 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/605/23;
03D-565-23 21/08/2023 IMCOMBINATUL DE CARNE NIVALI-PROD SRL Liceul Teoretic V Moscov Ceadir Lunga Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1691062188212 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect COP Различные продукты питания În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/680/23;
03D-564-23 21/08/2023 BTS PRO SRL CHIȘINĂU-GAZ SRL Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1685346158290 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Achiziționarea de licențe și suport tehnic a licențelor Oracle Database și licențe Oracle Weblogic În vigoare Descarcă Raportat 02/602/23;
03D-563-23 18/08/2023 Dorianis & Co SRL IMSP SCM Gheorghe Paladi Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1686148004555 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Diverse produse alimentare pentru sem. II anul 2023 În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/601/23;
03D-562-23 18/08/2023 ALEX GARDEN SRL Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1688476332216 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrări de pregătire a terenului și semănare a gazonului pe spațiul din str. Mihail Sadoveanu În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/599/23;
03D-561-23 18/08/2023 XPERT PC Centrul de Medicina Legala Rezultatele procedurii RP 1.9 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât ofertantul a modificat, prin răspunsurile pe care le-a prezentat, conținutul propunerii financiare COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1687353183922 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Tehnică de calcul În vigoare Descarcă Raportat 02/597/23;
03D-560-23 18/08/2023 Polimer Gaz Conducte/Polimer Gaz Construcţii Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1664781160537 Contestație respinsă 02/591/23 ,Contestație lipsită de interes,Contestație parțial admisă-02/589/23 ,Măsuri de remediere LP Construcția apeductului magistral Sărata Nouă - Sărăteni cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca, raionul Leova În vigoare Descarcă Executat 02/589/23; 02/591/23;
03D-559-23 18/08/2023 Medglobalfarm SRL IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.8 - Formularele ofertei completate defectuos de către alți participanți COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1686732510542 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Articole parafarmcautice 2023 repetat 5 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/598/23;
03D-558-23 17/08/2023 Danstar Evolution SRL Agentia Servicii Publice Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1682679081336 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de reparații curente a etajului 4 a edificiului Departamentului Cadastru din mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 47. În vigoare Descarcă Executat 02/595/23;
03D-557-23 17/08/2023 Aeroc SRL Ministerul Educației Culturii și Cercetării Documentația de atribuire DA 8 - Lipsa unui răspuns clar, complet și fără ambiguități din partea autorității contractante, la solicitările de clarificări vizând prevederile DA COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1688654330048 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” str. Hristo Botev nr. 4, mun. Chișinău În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/592/23;
03D-556-23 16/08/2023 SC PEISAJ - ART SRL Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga Rezultatele procedurii RP COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1686292486581 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect LP Materiale de construcţii şi articole conexe În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/626/23;
03D-555-23 16/08/2023 ILCOM SRL IMSP Centrul de Sanatate Truseni Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1687784858502 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Achizitionarea diverselor lucrari de reparatie la IMSP CS TRUSENI În vigoare Descarcă Raportat 02/588/23;
03D-554-23 16/08/2023 „Climat-Intercom” SRL Gimnaziul Corestauti Ocnita Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1689064521112 Contestație respinsă,Nerectificată COP Reparația capitală a sistemului de încălzire centralizată cu montarea cazanului,Gimnaziul Corestăuți,Ocnița În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/658/23;
03D-553-23 15/08/2023 LUXGAZ Administratia de Stat a Drumurilor Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare ,RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe di COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1686211306163 Contestație respinsă LP Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere longitudionale pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord, centru și sud a țării. În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/586/23;
03D-552-23 15/08/2023 EXIMOTOR SA/EXIMOTOR SA I.M. Regia Autosalubritate Rezultatele procedurii RP 1.4 Respingerea ofertei contestatorului întrucât aceasta nu a fost însoțită de garanția pentru ofertă, în cuantumul, forma și perioada de valabilitate în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1682600360645 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Containere pentru evacuarea deșeurilor menajere solide În vigoare Descarcă 02/583/23;
03D-551-23 15/08/2023 Mobiclass SRL/Renecons SRL/MEGATEK GRUP SRL/LUXGAZ Calea Ferata a Moldovei IS Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare ,RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe di COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1686571638009 Contestație admisă-02/581/23 ,Contestație parțial admisă-02/584/23 ,Contestație parțial admisă-02/587/23 ,Contestație admisă-02/593/23 ,Măsuri de remediere LP FERESTRE DIN PVC În vigoare Descarcă Executat 02/581/23; 02/584/23; 02/587/23; 02/593/23;
03D-550-23 15/08/2023 DSI Construct Grup SRL P Soldanesti Soldanesti Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare ,RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe di COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1687338052974 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Consolidarea și restabilirea integrității blocului locativ, termoizo- larea fațadelor și reparația acoperișului clădirii din orașul Șoldă nești, strada Mareșalul Jucov nr. 2 În vigoare Descarcă Raportat 02/611/23;
03D-549-23 15/08/2023 TRIOMAC Biroul National de Statistica Documentația de atribuire DA COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1689847873153 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Echipament şi accesorii pentru computer În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/638/23;
03D-548-23 15/08/2023 Aeroc SRL IMSP Institutul Medicina Urgenta Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1690964286420 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Servicii de spălare și probare hidraulică a sistemului de incălzire a IMSP IMU În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/669/23;
03D-547-23 15/08/2023 ALARCON GROUP SRL Universitatea de Stat din Comrat Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1690897088102 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Ремонт спортивного зала «Авангард» (Универ), (дополнительные помещения) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/661/23;

Pages