A A A
Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-456-23 14/07/2023 Torent Plus SRL Ministerul Educației Culturii și Cercetării Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1684155162110 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Servicii de odihnă pentru copii (foi de odihnă) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/482/23;
03D-455-23 13/07/2023 DIOLSEM SRL Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1683979466261 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Semințe de gazon și fertilizanți Semințe de gazon și fertilizanți În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/540/23;
03D-454-23 13/07/2023 I I IVAN NICOLAEV DECTST Căușeni Rezultatele procedurii RP 2.3 - Ofertele altor participanți nu au fost însoțite de de garanția pentru ofertă, în cuantumul, fosrma și perioada de valabilitate solicitate în documentația de atribuire COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1683786142613 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Bilete de odihnă de vară pentru copii și adolescenți în sezonul estival 2023. În vigoare Descarcă Executat 02/480/23;
03D-453-23 12/07/2023 SHARLLY SRL P Cimiseni Criuleni Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare,RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.4 - Ofert COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1684392378556 Contestație respinsă COP Lucrari de reparațir str. Gloria (betonare ) s. Cimișeni r-nul Criuleni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/475/23;
03D-452-23 12/07/2023 Drumuri Briceni SA P Edinet Edinet Rezultatele procedurii RP 1.10 - Modul de punctare/evaluare a ofertei contestatorului de către grupul de lucru pentru achiziții COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1684247206216 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Lucrări de reparație a străzilor din mun. Edineț pentru anul 2023 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/477/23;
03D-451-23 12/07/2023 IZVORUL DIN PIATRA SRL P Rezina Rezina Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1684236366914 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Lucrări de amenajare a străzilor (I etapă): Gura Humorului, Petru Nicolai, Efim Tiron, Energeticienilor, Roma și str. Suceava din or. Rezina. În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/478/23;
03D-450-23 12/07/2023 Standard Impex SRL CET-Nord SA Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1678183680140 Contestație admisă, Procedură parțial anulată, Măsuri de remediere LP Armătură de blocare pentru conducte În vigoare Descarcă Executat 02/467/23;
03D-449-23 12/07/2023 VITAFOR IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1683892390160 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Produse alimentare pentru anul 2023, semestrul II În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/534/23;
03D-448-23 11/07/2023 Emcom E&E SRL P Straseni Straseni Rezultatele procedurii RP 4 Anularea fără temei legal a procedurii de achiziție COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1678968248124 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrări de modernizare a sistemului de iluminare stradală, str. Ștefan cel Mare și Sfînt din or. Straseni, cu lungimea de 3,7 km, sectorul 1 (PC0+00.00 - PC 10+50.00) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/472/23;
03D-447-23 11/07/2023 VERILARPROIECT SRL IMSP SCM Sfinta Treime Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.4 - Ofertele altor participanți au un preț anormal de scăzut COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1681813406361 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de reparație a scărilor din cadrul IMSP SCM Sfânta Treime a.2023 În vigoare Descarcă Executat 02/471/23;
03D-446-23 11/07/2023 Bright Communications SRL Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1685937879385 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica Servicii de televiziune și transmisie live În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/552/23;
03D-445-23 11/07/2023 Anreal Cons SRL DETS Buiucani Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1684241076060 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Lucrări de reparație la instituțiile de învățământ din subordinea DETS sect. Buiucani În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/539/23;
03D-444-23 10/07/2023 ÎI Gamureac Alexandru IMSP Centrul de Sanatate Glodeni Rezultatele procedurii RP 2.4 - Ofertele altor participanți au un preț anormal de scăzut COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1683201963150 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrări de reparație a acoperișuluidin membrane bituminoase la clădirea IMSP CS Glodeni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/470/23;
03D-443-23 10/07/2023 Premium Security Group SRL MoldovaTransGaz SRL Rezultatele procedurii RP 2.4 - Ofertele altor participanți au un preț anormal de scăzut COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1682681736530 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Asigurarea pazei obiectelor SRL ”Moldovatransgaz” În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/468/23;
03D-442-23 10/07/2023 MANTICORA SRL AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRIIi Documentația de atribuire DA 11 - Neîmpărțirea achiziției pe loturi,DA 5 Cerințe restrictive cu privire la specificații tehnice COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1685519073706 Contestație admisă,Procedură parțial anulată LP Materiale de construcție și articole conexe, pentru reparația unor obiecte de infrastructură din cadrul unităților militare al Armatei Naționale (mun. Chișinău, loc. Negrești rn. Strășeni, loc. Băcioi mun. Chișinău, loc. Căușeni, mun. Cahul, mun. Bălți) În vigoare Descarcă 02/469/23;
03D-441-23 10/07/2023 TRIOMAC Agentia Servicii Publice Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1676617315654 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Echipament şi accesorii TI În vigoare Descarcă 02/461/23;
03D-440-23 10/07/2023 ALEXIDAR GRUP SRL P Telenesti Telenesti Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1684763248565 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Lucrări de reparație, pavare (amenajare) la grădinițele de copii ,, Andrieș’’ și ,,Guguță’’ din or. Telenești În vigoare Descarcă Executat 02/465/23;
03D-439-23 07/07/2023 Granit-Grand LUX SRL Colegiul Mihail Ciachir Rezultatele procedurii RP 4 Anularea fără temei legal a procedurii de achiziție COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1678973591956 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Ремонт фасада здания Главного Учебного Корпуса Колледжа имени Михаила Чакира, Комрат În vigoare Descarcă Executat 02/462/23;
03D-438-23 07/07/2023 Litera AVN SRL Ministerul Educației Culturii și Cercetării Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/co COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1655128912912 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/447/23;
03D-437-23 07/07/2023 EMPIRE BUILDING COMPANY SRL Gimnaziul Hrusova Criuleni Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1683874797552 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Reparații partiale in cantina Gimnaziului Hrusova, rl.Criuleni În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/456/23;
03D-436-23 07/07/2023 CRISDAM CONTRUCT SRL/INTELHOME SRL P Mereni Anenii Noi Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerinț COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1683727719208 Contestație respinsă; Contestația neîntemeiată COP Lucrari de amenajare a trotuarelor, str. Stefan Cel Mare , din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi, 2023 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/460/23; 02/466/23;
03D-435-23 07/07/2023 Credo Industry SRL P Anenii Noi Anenii Noi Rezultatele procedurii RP 4 Anularea fără temei legal a procedurii de achiziție COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1682064984125 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Reparația străzilor publice în or.Anenii Noi și executarea căii de acces public cu amenajarea parcării auto între str.Parcului și traseul național R2 Chișinău-Bender În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/463/23;
03D-434-23 07/07/2023 VERILARPROIECT SRL Agentia Servicii Publice Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.8 - Formularele ofertei completate defectuos de către alți participanți COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1677138649260 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din bd. Moscovei nr. 8, mun. Chișinău În vigoare Descarcă Executat 02/453/23;
03D-433-23 07/07/2023 LIFESTAR-COM SRL Directia Invatamint Cahul Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1684845308194 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrări de reparație la gimnaziul”Gheorghe Asachi”,s.Cucoara În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/451/23;
03D-432-23 06/07/2023 INTELHOME SRL Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare Rezultatele procedurii RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.4 - Ofertele altor participanți au un preț anormal de scăzut COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1683208842289 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Lucrări de reparație a încăperilor În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/458/23;
03D-431-23 06/07/2023 Cora Development Company SRL I.M. Regia Autosalubritate Rezultatele procedurii RP 1.4 Respingerea ofertei contestatorului întrucât aceasta nu a fost însoțită de garanția pentru ofertă, în cuantumul, forma și perioada de valabilitate în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1683635908597 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Servicii de recuperare a creanțelor formate în urma prestării serviciilor de evacuare a deșeurilor municipale solide În vigoare Descarcă Executat 02/450/23;
03D-430-23 06/07/2023 STIINTA ISEP Ministerul Educației Culturii și Cercetării Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1655128912912 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal În vigoare Descarcă Executat 02/446/23;
03D-430-23/R 06/07/2023 STIINTA ISEP Ministerul Educației Culturii și Cercetării Rezultatele procedurii COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1655128912912 Decizie rectificată LP Manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal În vigoare Descarcă Lipsă de informație 02/446/23;
03D-429-23 06/07/2023 NEOTEHNOLUX SRL Universitatea de Stat din Moldova Documentația de atribuire DA COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1686719932714 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Microscop electronic cu baleiaj (SEM) (repetat) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/536/23;
03D-428-23 05/07/2023 Mercuriy Trade SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1675849186887 Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes LP Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească În vigoare Descarcă 02/508/23;

Pages