Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-218-24 12/04/2024 METALICA-ZUEV SRL Regia Transport Electric Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire,RP 2.2 - Ofertele tehnice ale altor participanți nu corespund tuturor cerințelor/co COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1706010560261 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Metal În vigoare Descarcă 02/203/24;
03D-217-24 12/04/2024 SC Foremcons SRL AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRIIi Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1706279648167 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Lucrări de construcție a două obiecte de infrastructură militară (1.1; 1.15), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2024-2025 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/272/24;
03D-216-24 12/04/2024 SAR MOLDCARGO SA Serviciul Vamal Rezultatele procedurii RP 6 Altele COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1709126252206 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Servicii de asigurare obligatorie auto (RCA) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/213/24;
03D-215-24 12/04/2024 DIGITAL STORE SRL Inspectoratul National de Probatiune Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1711625795077 Se restituie fără examinare în fond Achiziții de valoare mica servicii de reparare și întreținere a calculatoarelor, imprimantelor și a mașinilor de birou și a pieselor de schimb destinate calculatoarelor, imprimantelor și a mașinilor de birou, echipament de rețea În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/287/24;
03D-214-24 12/04/2024 EMPIRE BUILDING COMPANY SRL IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni Rezultatele procedurii RP 1.12 - Respingerea ofertei contestatorului pe motivul completării defectuoase a formularelor ofertei COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1708956852102 Contestație admisă,Procedură parțial anulată COP ,,Reparația sediului Centrului de Sanatate Grozești” În vigoare Descarcă 02/208/24;
03D-213-24 12/04/2024 CABLECOM SRL IM REI LUMTEH Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1707314660858 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Cabluri SIP În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/214/24;
03D-212-24 11/04/2024 PREMIUM SECURITY GROUP SRL STEFAN VODA-GAZ SRL Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1709108909591 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea servicii pază fizică În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/201/24;
03D-211-24 11/04/2024 FORS-COMPUTER SRL Agentia Servicii Publice Documentația de atribuire DA 5 Cerințe restrictive cu privire la specificații tehnice COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1709541694490 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Imprimante și dispozitive multifuncționale (Multi Functional Unit) În vigoare Descarcă 02/200/24;
03D-210-24 10/04/2024 Emcom E&E SRL Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala Rezultatele procedurii RP COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1700123614465 Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes LP Restaurare și reabilitare a imobilului cu nr. cadastral 0100521.431.13, clădirea fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/262/24;
03D-209-24 10/04/2024 Safe Technology SRL/FORS-COMPUTER SRL Serviciul Tehnologii Informationale al MAI Documentația de atribuire DA 3.1 - Cerințe restrictive cu privire la criterii de calificare/selecție referitoare la experienșa similară,DA 5 Cerințe restrictive cu privire la specificații tehnice,DA 6 Criterii de atribuire. Factori de evaluare fără algoritm de calcul, cu alg COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1709810599772 Contestație parțial admisă-02/198/24, 02/212/24 ,Măsuri de remediere LP Modernizarea posturilor de supraveghere a circulației rutiere În vigoare Descarcă 02/198/24; 02/212/24;
03D-208-24 10/04/2024 Alfa Electro Montaj Grup SRL IMSP Institutul Medicina Urgenta Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1707479020890 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrări de instalare a generatorului electric de 400 kVA - REPETAT În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/207/24;
03D-207-24 09/04/2024 Trans Invest Group SRL CR Nisporeni Rezultatele procedurii RP 4 Anularea fără temei legal a procedurii de achiziție COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1705313170885 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Servicii de întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2024 În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/210/24;
03D-206-24 09/04/2024 Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare ÎS Red Nord SA Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1704841511737 Contestație respinsă,Ca rămasă fără obiect LP Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/257/24;
03D-205-24 09/04/2024 Universcom SA Chisinau-gaz SRL Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1701436760452 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/193/24;
03D-204-24 09/04/2024 NOUCONST Termoelectrica SA Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1704971942354 Contestație parțial admisă,Procedură parțial anulată,Măsuri de remediere LP Lucrări de restabilire a betonului asfaltic (la solicitare). În vigoare Descarcă 02/176/24;
03D-203-24 08/04/2024 Vento Retail SRL ÎM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți" Rezultatele procedurii RP 6 Altele COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1707901364058 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Combustibili În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/181/24;
03D-202-24 08/04/2024 Medglobalfarm SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1688737482574 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea III) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/152/24;
03D-201-24 08/04/2024 Plastfer SRL P Cimislia Cimislia Rezultatele procedurii RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1707161700998 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Peleților din lemn În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/190/24;
03D-199-24/R 08/04/2024 VSN-Cons SRL Prodomus SRL QUANTIS ECO SRL Eurostil Construct SRL VSN CONS SRL IMSP Institutul Oncologic Rezultatele procedurii RP COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1703237949381 Contestație admisă,Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Achiziționarea lucrărilor de resistematizare a încăperilor a blocului operațional de la etajul 8 din cadrul IMSP Institutul Oncologic În vigoare Descarcă 02/179/24; 02/188/24; 02/194/24; 02/195/24; 02/196/24;
03D-200-24 05/04/2024 Danstar Evolution SRL/ENEIA-GRUP SRL IMSP SCM Sfinta Treime Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare ,RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe di COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1703071218654 Contestație respinsă-02/177/24 ,Contestația neîntemeiată,Contestație parțial admisă-02/187/24 ,Măsuri de remediere LP Lucrari de replanificarea încăperilor clădirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM SF TREIME, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11/1 (repetat) În vigoare Descarcă Raportat 02/177/24; 02/187/24;
03D-199-24 05/04/2024 VSN-Cons SRL/Prodomus SRL/QUANTIS ECO SRL/Eurostil Construct SRL/VSN CONS SRL IMSP Institutul Oncologic Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare ,RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe di COMPLET1 ocds-b3wdp1-MD-1703237949381 Contestație parțial admisă-02/179/24 ,Contestație parțial admisă-02/188/24 ,Contestație parțial admisă-02/194/24 ,Contestație admisă-02/195/24 ,Măsuri de remediere LP Achiziționarea lucrărilor de resistematizare a încăperilor a blocului operațional de la etajul 8 din cadrul IMSP Institutul Oncologic În vigoare Descarcă Raportat 02/179/24; 02/188/24; 02/194/24; 02/195/24; 02/196/24;
03D-198-24 05/04/2024 PONTEM.X SRL Liceul Teoretic Constantin Stere Soroca Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1705048691403 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Servicii de alimentare a elevilor claselor I-IV În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/261/24;
03D-197-24 05/04/2024 Nova Nivel Grup SRL Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu Rezultatele procedurii RP 1.3. Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, întrucât oferta tehnică nu corespunde tuturor cerințelor/condițiilor stabilite în documentația de atribuire COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1707747240537 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Servicii de întreținere a spațiilor verzi din Campusul studențesc și Blocul didactic central În vigoare Descarcă 02/205/24;
03D-196-24 05/04/2024 IMCCP AD REM SRL Inspectoratul General de Carabinieri al MAI Rezultatele procedurii RP 2.4 - Ofertele altor participanți au un preț anormal de scăzut COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1708346340047 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Servicii de deservire şi reparaţie a unităţilor de transport auto aflate în gestiunea Inspectoratului General de Carabinieri În vigoare Descarcă 02/219/24;
03D-195-24 05/04/2024 Medglobalfarm SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP 1.1 Respingerea ofertei contestatorului ca inacceptabilă, întrucât aceasta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1688737102055 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea II) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/185/24;
03D-194-24 04/04/2024 Acustmed SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA 5 Cerințe restrictive cu privire la specificații tehnice,DA 11 - Neîmpărțirea achiziției pe loturi COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1709215368773 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2024 (repetat) În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/170/24;
03D-193-24 04/04/2024 IM BONCOM SRL P Telita Anenii Noi Rezultatele procedurii DA 13 - Altele,RP 6 Altele COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1707740667751 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Procurarea si lucrari de instalare a echipamentului de tratare a apei la sursa ,debit 10 m.c./ora În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/174/24;
03D-192-24 03/04/2024 MANTICORA SRL Administrația Națională a Penitenciarelor Documentația de atribuire DA 4 - Cerințe restrictive cu privire la criterii de calificare/selecție referitoare la standarde de asigurare a calității, de mediu,DA 13 - Altele COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1709125500701 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Materiale de construcție În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/171/24;
03D-191-24 03/04/2024 IM RAVITAN SRL P Stauceni Chisinau Rezultatele procedurii RP COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1708948771778 Contestație respinsă,Contestație lipsită de interes LP Autospeciala pentru dezăpezire cu distibuitor pentru nisip, sare și reactivi lichizi și lopata de zapada wisterna impreuna cu suporturile pentru acest model În vigoare Descarcă Nu necesită raportare 02/252/24;
03D-190-24 03/04/2024 Budei Com SRL/IQ Fenster SRL/Vicoliv Grup SRL IPLT Nicolae Iorga mun. Chisinau Rezultatele procedurii RP 1.10 - Modul de punctare/evaluare a ofertei contestatorului de către grupul de lucru pentru achiziții,RP 2.1. - Ofertele altor participanți nu îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele de calificare COMPLET2 ocds-b3wdp1-MD-1706900208456 Contestație respinsă-02/173/24 ,Contestația neîntemeiată,Contestație admisă-02/168/24,Contestație admisă-02/175/24,Măsuri de remediere COP Reparație capitală a blocurilor sanitare IP LT „Nicolae Iorga” În vigoare Descarcă Raportat 02/168/24; 02/173/24; 02/175/24;

Pages