A A A
Nr. deciziei Data deciziei Contestatar Autoritatea contractantă Obiectul contestației Conținutul deciziei Decizia Nr procedurii Obiectul achiziției Nr. Inregistrare contestatie la ANSC Decizii Raportat/Neraportat
03ds-29-20 21/07/2020 „Didact Vega” SRL Liceul Teoretic A.A. Doljnenko Documentația de atribuire Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-29-20.pdf MD-1594630519041 Bunuri 02/669/20
03ds-28-20 21/07/2020 „Zepto” SRL Primăria mun. Cahul Documentația de atribuire Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-28-20.pdf MD-1594899827867 Renovarea rețelei de iluminat public din municipiul Cahul, str. V. Alecsandri, pr. Republicii, str. Dunării 02/674/20
03ds-27-20 20/07/2020 „Didact Vega” SRL Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei” Documentația de atribuire Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-27-20.pdf MD-1594117032974 Echipament IT, pentru necesitățile Proiectului nr. 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP „Moldova Higher Education Leadership and Management / MHELM 02/670/20
03ds-26-20 16/07/2020 „Medeferent Grup” SRL Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate Documentația de atribuire Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-26-20.pdf 20/00072 Medicamente necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2021 02/655/20
03ds-25-20 07/07/2020 „Novatec-AG” SRL Instituția Publică Liceul Teoretic „Ștefan Holban” Documentația de atribuire Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-25-20.pdf MD-1593547028964 Procurarea mobilierului școlar, catedre pentru profesori, mese și scaune pentru elevi, scaune pentru conferințe 02/611/20
03ds-24-20 02/07/2020 „Polimer Gaz Construcții” SRL Primăria Tohatin Documentația de atribuire Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-24-20.pdf MD-1593172902345 „Construire a stației regionale de pompare a apelor menajere-Tohatin, Budești, Cruzești, în baza proiectului Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională” 02/588/20
03ds-23-20 01/07/2020 „Didact Vega” SRL I.P. Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” Documentația de atribuire Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-23-20.pdf MD-1592982448723 „Procurarea bunurilor pentru dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor de fizică/biologie și chimie” 02/577/20
03ds-22-20 01/07/2020 „Didact Vega” SRL I.P. Liceul Teoretic Vasile Alecsandri s. Colibași Documentația de atribuire Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-22-20.pdf MD-1592992584296 „Achiziționarea Echipamentelor de laborator, optice și de precizie laborator Fizică” 02/580/20
03ds-21-20 01/07/2020 „Comelec-Lux” SRL Primăria comunei Moscova Documentația de atribuire Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-21-20.pdf MD-1592990356173 „Lucrări de extindere a rețelei de iluminat stradal din comuna Moscovei raionul Cahul” 02/573/20
03ds-20-20 25/06/2020 „Zepto” SRL Primăria or. Cricova Documentația de atribuire Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-20-20.pdf MD-1592831150626 Reconstrucția iluminării stradale din or. Cricova, mun. Chișinău (str-le: Chișinăului, Gh. Titov, I. Ciorescu, Al. Mateevici, Veteranilor) 02/543/20

Pages