A A A
Nr. deciziei Data deciziei Contestatar Autoritatea contractantă Obiectul contestației Conținutul deciziei Decizia Nr procedurii Obiectul achiziției Nr. Inregistrare contestatie la ANSC Decizii Raportat/Neraportat
03DS-16-22 20/05/2022 „MANTICORA” SRL Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-16-22.pdf MD-1652357164085 „Materiale de construcție și articole conexe” 02/220/22
03DS-15-22 20/05/2022 „Polimer Gaz Construcţii” SRL Agenția de Dezvoltare Regională Nord Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-15-22.pdf MD-1652469413766 „Stația de epurare a apelor uzate pentru or. Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni” 02/324/22
03DS-14-22 11/05/2022 FCPC,,DataControl” SRL Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-14-22.pdf MD-1651215966709 ,,Achiziția dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 6)” 02/297/22
03DS-13-22 10/05/2022 „GBG MLD” SRL Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-13-22.pdf MD-1651211262255 MD-1651211262255 02/289/22
03DS-12-22 20/04/2022 „Euro Light” SRL I.P.Gimnaziul Slobozia-Dușca Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-12-22.pdf MD-1649850192848 02/237/22
03DS-11-22 20/04/2022 „Fors-Computer” SRL Inspectoratul General al Poliției Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-11-22.pdf MD-1649856145331 02/235/22
03DS-10-22 23/03/2022 „Aeroefect” SRL Agenția de Dezvoltare Regională Sud Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-10-22.pdf MD-1647613161578 Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului (or. Căușeni) 02/150/22
03DS-9-22 23/03/2022 „Aeroefect” SRL Agenția de Dezvoltare Regională Sud Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-9-22.pdf MD-1647592663757 Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi” 02/151/22
03DS-8-22 11/03/2022 „FORS Computer” SRL Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-8-22.pdf „Servicii de mentenanță a Sistemului de radiocomunicații critice în standard TETRA MAI și a magistralei radio-releu CBI” 02/128/22
03DS-7-22 04/03/2022 „Capital” SRL Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-7-22.pdf MD-1645524489198 02/118/22

Pages