A A A
Nr. deciziei Data deciziei Contestatar Autoritatea contractantă Obiectul contestației Conținutul deciziei Decizia Nr procedurii Obiectul achiziției Nr. Inregistrare contestatie la ANSC Decizii Raportat/Neraportatsort descending
03DS-32-22 01/08/2022 „Medeferent Grup” SRL Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-32-22.pdf MD-1658822278891 „Achiziționarea produselor radiofarmaceutice necesare instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2023 (repetat nr. 1)” 02/573/22
03DS-33-22 05/08/2022 „FORS-Computer” SRL Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-33-22.pdf MD-1658736740900 „Bunuri și Consumabile pentru sistemele de comunicații critice a MAI” 02/597/22
03DS-1-22 03/01/2022 „Savuros Prim” SRL Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Ciocana Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-1-22.pdf MD-1637762917399 02/2/22
03DS-34-22 10/08/2022 „Medexcom-Teh” SRL Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-34-22.pdf MD-1659017787996 „Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților Direcției Generale Asistență Medicală și Socială pentru anul 2022 (listă suplimentară 11)” 02/604/22
03DS-2-22 24/01/2022 „Proterra Grup” Apă-Canal Chișinău Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-2-22.pdf MD-1641382964761 „Servicii de curățenie și igienizare a edificiilor și spălare a echipamentelor de protecție” 02/26/22
03DS-3-22 28/01/2022 „MOLDASIG” SA ÎS „Calea Ferată din Moldova” Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-3-22.pdf Servicii de asigurare facultativă a locomotivelor (Clasa 4 de asigurări generale: asigurările de vehicule de cale ferată, care acoperă daunele survenite la vehicule de cale ferată care se deplasează sau transportă mărfuri ori persoane 02/47/22
03DS-4-22 16/02/2022 „DEZFARMTEH” SRL IMSP Institutul de Cardiologie Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-4-22.pdf MD-1644485110955 „Dezinfectanți (biodistructive) anul 2022”, contestatorul susține că „pe lângă specificarea tehnică care duce în eroare, au fost solicitate elemente de accesoriu care favorizează anumiți agenți economici” 02/85/22
03DS-5-22 04/03/2022 „Polimer Gaz Construcții” SRL Agenția de Dezvoltare Regională Nord Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-5-22.pdf MD-1645807951397 obiect „Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m3/zi din orașul Florești în cadrul proiectului „Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești” 02/111/22
03DS-6-22 04/03/2022 „Dezfarmteh” SRL Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-6-22.pdf MD-1646053573628 achiziția „DETERGENȚI conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2022” 02/110/22
03DS-7-22 04/03/2022 „Capital” SRL Se suspendă procedura de achiziție publică PDF icon 03ds-7-22.pdf MD-1645524489198 02/118/22

Pages