A A A
Nr. deciziei Elementele contestației Data deciziei Contestatar Autoritatea contractantă Obiectul contestației Decizia Complet Nr procedurii Tip procedură Obiectul achiziției Statut decizie
03D-98-17 RP 2 Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă
RP 3 Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile
12/14/2017 SC ”ANV-Cons” SRL Serviciul de Informații și Securitate Rezultatele procedurii PDF icon decizie_nr._03d-98-17.pdf completul nr.2 17/03791 licitație publică Achiziția sistemului de alimentare cu energie electrică garantată cu generator electric diesel și patron AAR În vigoare
03D-97-17 RP 3 Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile 12/13/2017 SRL ”BTS Pro” SRL Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova Rezultatele procedurii PDF icon decizie_nr._03d-97-17.pdf completul nr.2 17/04121 COP Achiziționarea aparatelor de telefoane VoIP În vigoare
03D-96-17 RP 3 Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile 12/13/2017 FPC ”Aproservice-X” SRL Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare Rezultatele evaluării PDF icon decizie_nr._03d-96-17.pdf completul nr.4 1886-op/17 COP În vigoare
03D-95-17 DA 8 Altele 12/13/2017 SRL ”Talimax Grup” Colegiul de Ecologie din Chișinău documentele de atribuire PDF icon decizie_nr._03d-95-17.pdf completul nr.4 17/04116 licitație publică Achiziționarea lucrărilor de construcție a blocurilor sanitare și schimbarea ferestrelor la caminul studențesc. În vigoare
03D-94-17 RP 4 Modul de punctare/evaluare a ofertei contestatorului de către autoritatea contractantă 12/13/2017 SRL ”Vivantis” Primăria Hârtopul Mare Rezultatele procedurii PDF icon decizie_nr._03d-94-17.pdf completul nr.3 1938-op/17 COP Achiziționarea lucrărilor de construcție În vigoare
03D-93-17 RP 2 Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă
RP 4 Modul de punctare/evaluare a ofertei contestatorului de către autoritatea contractantă
RP 6  În comunicarea privind rezultatul procedurii, autoritatea contractantă nu a precizat motivele de respingere a ofertei
12/12/2017 SRL” Regal Construction” Consiliul raional Strășeni Rezultatele procedurii PDF icon decizie_nr.03d-93-17.pdf completul nr.2 17/03597 COP Achiziționarea lucrărilor de reparație a tavanelor de la etajul 3 la LT” Mitropolitul Nestor Vornicescu” În vigoare
03D-92-17 RP 2 Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă 12/12/2017 Î.M. ”Accent Electronic” Universitata de Stat de Medicină și Farmacie ” Nicolae Testimițanu” Rezultatele procedurii PDF icon decizie_nr.03d-92-17.pdf completul nr.3 17/03863 licitație publică Achiziționarea serverului. În vigoare
03D-91-17 RP 3 Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile 12/11/2017 SA ”Asterra Grup” Agenția Servicii Publice Rezultatele procedurii PDF icon decizie_nr._03d-91-17.pdf completul nr.2 În vigoare
03D-90-17 DA 1 Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice 12/11/2017 SRL ”Exterior” DETS Botanica Documentația de atribuire PDF icon decizie_nr._03d-90-17.pdf completul nr.2 17/04123 COP În vigoare
03D-89-17 RP 3 Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile 12/11/2017 SRL MedPunkt IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfîntul Arhanghel Mihail” Rezultatele procedurii PDF icon decizie_nr.03d-89-17.pdf completul nr.2 17/02978 licitație publică În vigoare

Pages