A A A

Derogări și reduceri de termene

Published on: Wed, 07/15/2020 - 11:03

   Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor comunică faptul că la data de 08.07.2020, prin Hotărîrea nr. 494, Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19. Regulamentul respectiv conține anumite derogări și reduceri de termene în raport cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

   Totodată, Regulamentul nominalizat se aplică doar procedurilor de achiziții publice inițiate pe perioada stării de urgență în sănătate publică, necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 și pentru care nu pot fi respectate termenele generale reglementate de   Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

   Astfel, operatorii economici care se consideră lezați în drepturi prin actele autorităților contractante emise în cadrul procedurilor de achiziții publice inițiate pe perioada stării de urgență în sănătate publică, necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19, urmează să depună contestațiile în acest sens în termenele prevăzute la Secțiunea V a Regulamentului menționat mai sus.

Share: