A A A

Discuții publice pe subiectul implimentării Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030

Published on: Wed, 11/08/2023 - 11:58

Directorul general al Agenției, Angela NANI, a participat la 06 noiembrie 2023, la discuții publice pe subiectul implementării Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030, aprobată prin HG nr. 71/2023, ce vizează Componenta 6 - Achizițiile publice.

 

Una din direcțiile prioritare ale Strategiei este reingineria sistemului electronic de achiziții publice, astfel încât acesta să acopere toate etapele procesului de achiziții, instituirea mecanismului de cooperare orizontală/coordonare între ministere care utilizează achizițiile pentru implementarea țintelor specifice. Un accent deosebit este pus și pe achizițiile publice durabile, precum și pe certificarea specialiștilor în achiziții publice.

 

Angela NANI a menționat că implementarea cu succes a acțiunilor incluse în Strategie, dar și în Programul național de dezvoltare al achizițiilor publice, va diminua numărul contestațiilor depuse, astfel încât Agenția să se concentreze doar pe aspectele mai complexe sesizate de operatorii economici. De asemenea, Angela NANI a remarcat și importanța unei colaborări mai eficiente cu autoritățile publice cu competențe în alte domenii, deoarece achizițiile publice implică o serie de domenii conexe - construcții, siguranța alimentelor, medicină.

 

Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Finanțelor cu suportul proiectului Misiunea Înalților Consilieri ai UE.

Share: