A A A

Documentația de atribuire pentru procedura nr. 17/03403 din 09.10.2017 privind achiziționarea echipamentului informatic