A A A

Funcţionarii publici debutanți au depus jurământul de credinţă

Published on: Thu, 03/11/2021 - 15:02

 

   La data de 11.03.2021, urmare a promovării perioadei de probă de șase luni și confirmării în funcții publice, dna Dașchevici Cristina, consultant, Direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare și dna Stoian Elena, consultant, Direcția juridică au depus jurământul de credință al funcționarului public de a respecta Constituția Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țării, precum și de a executa cu obiectivitate și imparțialitate legile și obligațiile cu respectarea normelor de conduită profesională!

   Jurământul de credință a fost depus în prezența conducerii și colegilor din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestaților, în fața simbolurilor de stat, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

   Cu această fericită ocazie, le dorim dnei Dașchevici și dnei Stoian mari succese și noi performanțe în realizarea aspirațiilor profesionale, iar munca depusă să fie recunoscută și apreciată la justa sa valoare!

Share: