A A A

Implementarea Legii nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public

Published on: Mon, 11/13/2023 - 16:29

   Igor SÎNGEREAN, șeful adjunct al Direcției juridice al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, însoțit de Olimpia BEGLEȚA, consultant superior din cadrul aceleiași direcții, au participat la 10 noiembrie curent, la cursul de instruire în domeniul aplicării prevederilor noii Legi privind accesul la informațiile de interes public.

   Instruirea a fost organizată de Cancelaria de Stat în cadrul Proiectului „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de asociere și îmbunătățirea procesului de armonizare a legislației”, în parteneriat cu Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, în cadrul Proiectului „Sprijin pentru libertatea de exprimare și pluralismul media în Republica Moldova”.     

   Legea introduce prevederi noi, în special, cu privire la: extinderea cerințelor de transparență proactivă (obligații privind publicarea din oficiu a informațiilor, pe site-urile autorităților publice; raționalizarea accesului la informație la cerere; noul model de control judiciar al actelor și omisiunilor furnizorilor de informații; regimul de sancțiuni financiare pentru furnizorii de informații, bazat pe procedura scrisă și termenul limită de soluționare a cauzelor către instanțe. Astfel, participanții la instruire au analizat standardele internaționale cu referire la sistemul de acces la informație, procedura de depunere și înregistrare a solicitării de informații și restricțiile legale de furnizare a datelor solicitate.

   Noua Lege privind accesul la informațiile de interes public nr. 148/2023, a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 09 iunie 2023 și va intra în vigoare la 01 ianuarie 2024, înlocuind Legea nr. 982/2000 privind accesul la informații.

 

Share: