Legislație internațională

DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE si 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice.

 

DIRECTIVA 2014/24 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE

 

Acordul OMC revizuit privind achizițiile publice din 30 martie 2012

Share: