A A A

Parlamentul a luat act de Rapoartele anuale de performanță ale Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru anul 2021 și 2022

Published on: Fri, 05/12/2023 - 17:08

Sursa foto: www.flickr.com/photos/parliamentrm/

 

 

Joi, 11 mai 2023, deputații au examinat Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) pe anul 2021 și Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2022.  

Rapoartele au fost prezentate în ședința plenară a Parlamentului de către directorul general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Angela Nani.

În cadrul discursului, dna Angela Nani a punctat indicatorii cantitativi și calitativi ai activității ANSC în soluționarea contestațiilor pentru perioadele de referință.  

Rapoartele conțin analiza datelor privind examinarea și soluționarea contestațiilor și, totodată, sunt prezentate problemele cu care se confruntă ANSC și care afectează rezultatele, atât în domeniul soluționării contestațiilor, cât și, per ansamblu, procesul de management al finanțelor publice.

Mai muți deputați au apreciat rezultatele activității Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor și s-au pronunțat pentru creșterea capacităților ANSC, care este o instituție cheie în achizițiile publice.  

Prin urmare, Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) pe anul 2021 și Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2022, a fost aprobat prin votul a 55 de deputați.

De specificat  că, inițial, Rapoartele de performanță ale Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, pentru anul 2021 și 2022, au fost audiate de Comisia economie, buget și finanțe, la 10 mai 2023. Comisia a luat act de rapoartele respective, înaintând un șir de propuneri și recomandări privind îmbunătățirea activității ANSC.

 

 

Share: