A A A

Raportul de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, audiat la Comisia economie, buget și finanțe

Published on: Thu, 08/01/2019 - 17:00

  

   La data de 31.07.2019 de către  Comisia  economie, buget și finanțe  a fost audiat  Raportul de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC).  Bilanțul activității desfășurate în anul 2018 a fost prezentat de către Directorul  general adjunct al Agenției,  dna Irina GUTNIC.

   Comisia a luat act de Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru anul 2018, înaintând un șir de propuneri și recomandări privind îmbunătățirea activității ANSC.

   Totodată, Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, dl Igor MUNTEANU a solicitat până la data de 1 septembrie 2019 întocmirea unui plan de acțiuni pe termen mediu și lung care să vizeze acțiuni concrete privind consolidarea capacităților ANSC și sporirea transparenței și credibilității în activitatea acesteia. Inclusiv s-a solicitat prezentarea propunerilor de modificare a cadrului legal în vederea excluderii lacunelor legislative care afectează sau îngreunază activitatea ANSC.      

 

 

 

Share: