A A A

Ședință comună de lucru

Published on: Mon, 03/28/2022 - 10:21

   

   Vineri,  25 martie 2022, la Sediul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, a avut loc ședința comună la care au participat reprezentanții  Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Finanțelor și Agenției Achiziții Publice. Ședința de lucru a fost organizată în scopul identificării unei abordări unitare la nivel instituțional privind aplicarea prevederilor Amendamentului CP L.01.02:2012/A2:2022 Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții.

   Totodată, în cadrul ședinței nominalizate a fost pus în discuție și impactul normelor respective asupra activității autorităților contractante la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice de lucrări, cît și asupra acțiunilor operatorilor economici la etapa de pregătire a ofertelor pentru participare la procedurile respective de achiziții publice.

Share: