A A A

Seminar de instruire „Planificarea achizițiilor publice și managementul contractelor de achiziții publice”

Published on: Fri, 03/24/2023 - 16:44

 La 23 martie curent, șefa Direcției administrativ financiare din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, dna Victoria Cojocaru, a participat la seminarul de instruire privind „Planificarea achizițiilor publice și  managementul contractelor de achiziții publice”.

 În contextul tematicii propuse, instruirea s-a axat pe noțiuni precum consultarea și analiza pieței, modificarea contractelor de achiziții publice, determinarea valorii estimate ale contractelor de achiziții publice, precum și alte momente relevante domeniului. 

 Seminarul a fost organizat de Agenția Achiziții Publice și s-a desfășurat în format online pe platforma ZOOM. 

Share: