A A A

Seminar de instruire privind „Contestarea actelor autorităților contractante în fața Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor”

Published on: Wed, 10/09/2019 - 15:23

   A doua zi consecutiv, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) desfășoară seminarul cu genericul  „Contestarea actelor autorităților contractante în fața Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor” cu participarea  reprezentanților operatorilor economici și autorităților contractante.

   Participanții la seminar au fost antrenați în discuții privind dificultățile întâmpinate privind modul în care se elaborează și se depune o contestație pe marginea unei proceduri de achiziţii publice, drepturile și obligațiile care survin din momentul depunerii contestației, precum și modul în care autoritățile contractante și operatorii economici pot acționa în dependență de soluția pronunțată de către ANSC.

Share: