A A A
Nr. Inregistrare contestatie la ANSC Data intrare Număr de ieșire Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestației Nr. Procedurii Tip procedura Obiectul Achiziției STATUS COMPLET
02/989/19 16/12/2019 1 Carnprodlux SRL DETS Riscani Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1571814861358 LP Produse alimentare pentru instituţiile de educaţie timpurie subordonate pentru anul 2020 Decizie adoptată COMPLET3
02/987/19 16/12/2019 169-19 Romedcom SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii 19/00039 LP achizitionarea dispozitivelor medicale (lista suplimentara) conform necesitatilor IMSP pentru anul 2019 Decizie adoptată COMPLET4
02/986/19 16/12/2019 01-04-05/17128 MOLDTELECOM SA Ministerul Muncii Protectiei Sociale si Familiei Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1574435208428 LP Servicii internet Decizie adoptată COMPLET1
02/985/19 16/12/2019 IM ORANGE MOLDOVA SA Direcţia Generală Educaţie, Tineret si Sport Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1574232714029 COP Servicii Internet 2020 Decizie adoptată COMPLET4
02/984/19 16/12/2019 05/12-19 MT INTERNATIONAL GROUP SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii 19/00074 LP achiziționarea centralizată a endoprotezelor tip 1 si tip 2 conform necesităților IMSP pentru anul 2019 repetat II Decizie adoptată COMPLET4
02/983/19 16/12/2019 13/12-5 PROTERRA GRUP SRL Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1573639013690 LP Servicii de curățenie Decizie adoptată COMPLET1
02/982/19 13/12/2019 2 TechPlanet SRL Direcția Generală de Construcții și Infrastructură a Găgăuziei Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1573119920037 LP Закупка автотранспорта для театров Гагаузии (автобусов – 2 единицы) Contestație retrasă – motiv necunoscut COMPLET1
02/981/19 13/12/2019 FORS-COMPUTER SRL Universitatea de Stat din Moldova Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1574431539417 LP Tehnică de calcul și echipament de simulare VR/AR (repetat) Decizie adoptată COMPLET1
02/980/19 13/12/2019 Adrika SRL Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1573112289001 LP Produse alimentare Decizie adoptată COMPLET1
02/979/19 13/12/2019 13/12-4 PROTERRA GRUP SRL Ministerul Finantelor Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1575016912065 LP Servicii de curățenie pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 Contestație retrasă – motiv necunoscut COMPLET4
02/978/19 13/12/2019 13/12-1 Pontem.X SRL Liceul Teoretic Liviu Deleanu Chisinau Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1573808787745 LP Servicii de alimentare a elevilor din IPLT„Liviu Deleanu” Decizie adoptată COMPLET4
02/977/19 13/12/2019 13/12-3 PROTERRA GRUP SRL IMSP AMT Buiucani Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1572358211628 LP Achiziţionarea serviciilor de curăţenie in instituţie medicala pentru anul 2020 Decizie adoptată COMPLET3
02/976/19 13/12/2019 Standard Impex SRL P Ungheni Ungheni Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1566556386417 LP Lucrări de reparație capitală și de amenajare a terenurilor de fitness și de sport în mun. Ungheni REPETAT Contestație retrasă – motiv necunoscut COMPLET2
02/975/19 13/12/2019 Polisano Prim SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire 19/00113 LP Achiziționarea de consumabile medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2020, Program Național de prevenire și control a diabetului zaharat Contestație retrasă – argumentele AC acceptate de contestator COMPLET2
02/974/19 13/12/2019 Tridimensional SRL Directia Generala de Invatamint UTA Gagauzia Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1571837868539 LP achizitionarea table interactive electronice si tehnica de calcul Decizie adoptată COMPLET2
02/973/19 13/12/2019 12112 Pharmony SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii 19/00039 LP achizitionarea dispozitivelor medicale (lista suplimentara) conform necesitatilor IMSP pentru anul 2019 Decizie adoptată COMPLET4
02/972/19 13/12/2019 MAGDA SRL Centrul National de Transfuzie a Singelui Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1566362389793 COP Achiziționarea setului pentru alimentarea donatorilor de sânge uman Decizie adoptată COMPLET2
02/971/19 12/12/2019 00113 Sajin Med SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii 19/00039 LP Achizitionarea dispozitivelor medicale (lista suplimentara) conform necesitatilor IMSP pentru anul 2019 Decizie adoptată COMPLET4
02/970/19 12/12/2019 5/C FLERIXON SRL P Sanatauca Floresti Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1574077803247 COP Reparația curentă a drumurilor din s. Sănătăuca Decizie adoptată COMPLET3
02/969/19 12/12/2019 EMMD/2019/20191212025 ICS EYECON MEDICAL SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii 19/00039 LP achizitionarea dispozitivelor medicale (lista suplimentara) conform necesitatilor IMSP pentru anul 2019 Decizie adoptată COMPLET4

Pages