A A A
Nr. Inregistrare contestatie la ANSC Data intrare Număr de ieșire Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestației Nr. Procedurii Tip procedura Obiectul Achiziției STATUS COMPLET
02/1084/20 03/11/2020 6 VMS Companie SRL Liceul Teoretic Andrei Vartic Ialoveni Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1597311067014 LP Mobilier Decizie adoptată COMPLET4
02/1083/20 03/11/2020 283/11/20 Intermed SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii 20/00173 LP "Dispozitive medicale conform necesităților IMSP Institul de Cardiologie pentru anul 2020" Decizie adoptată COMPLET2
02/1082/20 03/11/2020 Selmont Serv SRL P Andrusul de Jos Cahul Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1602246632573 COP Lucrări de reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Andrușul de Jos, r-l Cahul, N 40/2018-CO,BP Decizie adoptată COMPLET4
02/1081/20 03/11/2020 414 Aproservice X SRL IMSP CMF Balti Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1601638627306 COP Echipament informatic şi accesorii de birou conform necesităţilor IMSP CMF Bălţi pentru anul 2020 Decizie adoptată COMPLET1
02/1080/20 03/11/2020 Selmont Serv SRL P Andrusul de Jos Cahul Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1602248328360 COP Lucrări de reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Andrușul de Jos, r-l Cahul, N 40/2020-CO,BP1 Contestație retrasă – motiv necunoscut COMPLET4
02/1079/20 02/11/2020 04-609 Sanfarm Prim SA Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii 20/00171 LP Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2021 Decizie adoptată COMPLET3
02/1078/20 02/11/2020 1 Prodomus SRL IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1601465941162 COP Lucrări de reparație capitală a încăperilor în SDMF Decizie adoptată COMPLET1
02/1077/20 02/11/2020 240 Dromas Cons SRL Administratia de Stat a Drumurilor Rezultatele procedurii P150357 LP Lucrari de îmbunătățire a Coridorului 16, contractul de lucrari nr.LR/W6/02:” G105: R3-Costesti-Țipala Decizie adoptată COMPLET3
02/1076/20 02/11/2020 1 FCPC DataControl SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii 20/00144 LP Achiziționarea dispozitivelor medicale cu coduri generice, conform necesităților IMSP Raionale, pentru anul 2020 Decizie adoptată COMPLET2
02/1075/20 02/11/2020 16 VERILARPROIECT SRL IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1600088649693 LP Lucrări de reparație capitală bloc ”A” etajul 3 (trei) și 4 (patru) al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile din str.Costiujeni 5/1, or.Codru Decizie adoptată COMPLET4
02/1074/20 30/10/2020 29/10 Danstar Evolution SRL IMSP Institutul Mamei si Copilului Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1600849103596 LP Reparația capitală a secției de arsuri, Clinica ”Emilian Coțaga” Contestație retrasă – măsuri de remediere efectuate de către AC, contestație rămasă fără obiect COMPLET1
02/1073/20 30/10/2020 1 VMS Companie SRL CR Anenii Noi Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1601393045354 LP Mobilă, utilaj tehnic, pentru sala mare a Consiliului raional Anenii Noi Decizie adoptată COMPLET2
02/1072/20 30/10/2020 30/10 Esculap farm SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire 20/00213 LP Achiziționarea medicamentelor necesare întru realizarea Programului Național de Combatere a Tuberculozei pentru anul 2021(repetat) Decizie adoptată COMPLET3
02/1071/20 30/10/2020 Comalion LCA SRL Agentia de Dezvoltare Regionala Centru Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1602139183014 LP Lucrări de construcție a sistemului de canalizare în satele Sofia, Bălceana şi Negrea, raionul Hînceşti Decizie adoptată COMPLET4
02/1070/20 30/10/2020 30/10-01 Capital SRL P Tomai Leova Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1601289912813 COP Lucrări de montare a rețelelor de iluminat public Decizie adoptată COMPLET1
02/1069/20 30/10/2020 2 CEBASCOM SRL IP Gimnaziul Barboieni Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1599643005632 COP Proiectarea sistemei de încălzile la Gimnaziul din s.Barboieni R.Nisporeni Decizie adoptată COMPLET3
02/1068/20 30/10/2020 HIPERTEH IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1600088649693 LP Lucrări de reparație capitală bloc ”A” etajul 3 (trei) și 4 (patru) al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile din str.Costiujeni 5/1, or.Codru Decizie adoptată COMPLET4
02/1067/20 29/10/2020 37 TRIOMAC Compania Nationala de asigurari in Medicina Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1603462801295 LP Echipament informatic Decizie adoptată COMPLET2
02/1066/20 28/10/2020 174 Drumuri Cahul SA Administratia de Stat a Drumurilor Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1601469959283 LP Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în zona de sud al republicii Decizie adoptată COMPLET3
02/1065/20 28/10/2020 12 Caves Grup SRL Academia Stefan cel Mare a MAI Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1602054499506 LP Lucrări de reparatie la sediul CIPAL Blocul B conform necesităților Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI, str. Sf. Vineri, 7 mun. Chisinau Decizie adoptată COMPLET1

Pages