A A A
Nr. Inregistrare contestatie la ANSC Data intrare Număr de ieșire Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestației Nr. Procedurii Tip procedura Obiectul Achiziției STATUS COMPLET
02/1184/20 30/11/2020 Fedion - Com SRL P Gauzeni Soldanesti Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1603263064381 LP Constructia sistemului de alimentare cu apa si canalizare in s. Gauzeni, r-nul Soldanest Contestație retrasă – măsuri de remediere efectuate de către AC, contestație rămasă fără obiect COMPLET3
02/1183/20 30/11/2020 Lukoil Moldova SRL IMSP Institutul Mamei si Copilului Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1603791530335 COP Combustibil, pentru anul 2021 Decizie adoptată COMPLET4
02/1182/20 30/11/2020 02 Cadom Gaz IP Gimnaziul Vatici Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1603780388284 COP Gazificarea incaperilor IP Gimnaziul Vatici, r-l Orhei cu procurarea si instalarea cazanului pe gaze naturale (repetat) Decizie adoptată COMPLET2
02/1181/20 30/11/2020 07 IM NATUSANA SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii 20/00128 LP Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru Blocul Laborator, Diagnostic, Altele pentru conform necesităților IMSP, pentru anul 2020 Decizie adoptată COMPLET3
02/1180/20 30/11/2020 VITAFOR IMSP Institutul Oncologic Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1600845602521 LP Produse alimentare pentru anul 2021 Decizie adoptată COMPLET4
02/1179/20 30/11/2020 URALIS SRL P Suri Drochia Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1601288626941 LP Reţele de apeduct în s. Şuri, r-ul Drochia. Contestație retrasă – motiv necunoscut COMPLET2
02/1178/20 30/11/2020 02 Fabrica de unt Floreşti IMSP SR Stefan Voda Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1603357723111 LP Produse alimentare a.2021 Decizie adoptată COMPLET2
02/1177/20 27/11/2020 Post Rapid SRL I.M. Regia Autosalubritate Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1601650568463 LP Servicii de transportare a deșeurilor menajere la gunoiștea municipală din comuna Țînțăreni Decizie adoptată COMPLET3
02/1176/20 27/11/2020 CONSIT PRO SRL Agentia de Dezvoltare Regionala Nord Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1604072909489 LP Dezvoltarea pieței agricole EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE situată în r. Rîșcani ETAPA I: platforma de descărcare Decizie adoptată COMPLET2
02/1175/20 27/11/2020 27/11 Capital SRL P Susleni Orhei Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1603803138079 LP Renovarea rețelei de iluminat public, reparații capitale ale instalațiilor de alimentare cu energie electrică a sistemului de iliminat public în s.Susleni, rl.Orhei Decizie adoptată COMPLET1
02/1174/20 27/11/2020 359 TRANSAUTOGAZ SRL Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1602135808328 LP Produse petroliere pentru anul 2021 Decizie adoptată COMPLET1
02/1173/20 27/11/2020 Vielnax SRL IMSP Institutul Oncologic Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1600845602521 LP Produse alimentare pentru anul 2021 Decizie adoptată COMPLET4
02/1172/20 27/11/2020 85 Azica Grup SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii 20/00187 LP Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2021 Contestație retrasă – motiv necunoscut COMPLET1
02/1171/20 26/11/2020 4/20 Eurogalex Prim SRL Liceul Teoretic Universul Chisinau Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1603804421598 LP Lucrari de reparatii capitale a salii sportive Decizie adoptată COMPLET4
02/1170/20 26/11/2020 Energoled SRL P Andrusul de Jos Cahul Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1604386364495 COP II-Lucrări de reconstrucție și modernizare a sistemului de iluminat stradal în s.Andrușul de Jos, r-l Cahul, N40/2018-CO,BP Decizie adoptată COMPLET2
02/1169/20 26/11/2020 1 LIMANI-GRUP SRL Teatrul Republican Muzical Dramatic B. P. Hasdeu Cahul Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1603871625473 LP Achizitionarea mobilierului pentru amenajarea scenei de spectacole a Teatrului RMD B.P.Hasdeu Decizie adoptată COMPLET4
02/1168/20 26/11/2020 001 IM GEMINI CLOTHING LIMITED SRL IMSP SCM de Boli Contagioase de Copii Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1604407166109 COP Produse farmaceutice (reactivi, consumabile de laborator, articole parafarmaceutice, filme radiologice, medicamente) conform necesităților IMSP SCMBCC Decizie adoptată COMPLET3
02/1167/20 26/11/2020 02ADRS-R Polimer Gaz Construcţii Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1598374099482 LP „Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților, Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova. Etapa I (Sîrma – Tochile-Răducani)” Decizie adoptată COMPLET2
02/1166/20 25/11/2020 62/11 EXTERIOR SRL Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1602742436069 LP Camere video fixe și mobile Decizie adoptată COMPLET4
02/1165/20 25/11/2020 61 Inspect Test SRL IMSP Institutul Medicina Urgenta Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1603285306911 COP Servicii de verificări periodice și metrologice a dispozitivelor medicale (2) Decizie adoptată COMPLET4

Pages