A A A
Nr. Inregistrare contestatie la ANSC Data intrare Număr de ieșire Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestației Nr. Procedurii Tip procedura Obiectul Achiziției STATUS COMPLET
02/1075/21 28/12/2021 6 REGINA-LEMN-PLAST SRL IMSP Centrul de Sanatate Soroca-Noua Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1638537619134 COP Lucrări de reparație cu replanificarea încăperilor I.M.S.P. ,,Centrul de Sănătate Soroca-Nouă ,,Ina Popescu” ” pe imobilul/terenul cu nr. cad. 7801103.028.01 situat în mun. Soroca, str. D. Cantemir 27 Decizie adoptată COMPLET1
02/1074/21 28/12/2021 1015600041471 Premium Securyty Group SRL Consiliul Superior al Magistraturii Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1638526211381 COP Servicii de pază pentru anul 2022 Contestație retrasă – motiv necunoscut COMPLET3
02/1073/21 27/12/2021 01 ARSENAL SRL IMSP SCM 1 Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1638794243447 LP Servicii de asigurare a ordinii publice pentru anul 2022 Contestație retrasă – motiv necunoscut COMPLET4
02/1072/21 27/12/2021 9 Fedion - Com SRL P Cainarii Vechi Soroca Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1631018326948 LP Lucrări de finalizare a Complexului sportiv cu bloc administrativ Decizie adoptată COMPLET2
02/1071/21 27/12/2021 07 Mobiclass SRL Institutul Municipal de Proiectari CHISINAUPROIECT Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1639472989732 Achiziții de valoare mica montare geamuri Decizie adoptată COMPLET2
02/1070/21 24/12/2021 24/12-5 PROTERRA GRUP SRL IMSP AMT Botanica Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1633765284583 LP Servicii curațenie Decizie adoptată COMPLET1
02/1069/21 24/12/2021 305/12/21 Intermed SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1625658529469 LP Achiziționarea endprotezelor necesare IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anii 2021-2022 Decizie adoptată COMPLET3
02/1068/21 24/12/2021 SSL 14/724 STARNET IMSP Timofei Mosneaga Documentația de atribuire 02/1068/21 Achiziții de valoare mica servicii de telecomunicatii pentru a 2022 Decizie adoptată COMPLET3
02/1067/21 24/12/2021 01 Euro Light SRL CR Falesti Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1635943194141 LP Lucrări de reparație la Muzeul de Istorie și Etnografie ,,L.Dubinovschi,, din or.Fălești Decizie adoptată COMPLET1
02/1066/21 24/12/2021 Premium Security Group SRL IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1636969681323 COP Servicii de pază pentru anul 2022 Decizie adoptată COMPLET3
02/1065/21 24/12/2021 Premium Security SRL Casa Nationala de Asigurari Sociale Rezultatele procedurii OCDS-B3WDP1-MD-1635425061938 LP Servicii de pază Decizie adoptată COMPLET1
02/1064/21 23/12/2021 TRANSAUTOGAZ SRL Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1637073827430 LP Produse petroliere Decizie adoptată COMPLET4
02/1063/21 23/12/2021 3 AviBORS SRL IP Liceul Teoretic M Eminescu Cimislia Rezultatele procedurii OCDS-B3WDP1-MD-1636987998003 LP Amenajarea terenului aferent al Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” or. Cimișlia. Decizie adoptată COMPLET4
02/1062/21 23/12/2021 ANCOTEC-SISTEM SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1622187105697 LP Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021 Decizie adoptată COMPLET2
02/1061/21 22/12/2021 MODEM SRL IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1637675222089 COP Servicii de spălătorie auto pentru anul 2022 Decizie adoptată COMPLET1
02/1060/21 22/12/2021 57/21 SECURITATE FGM Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1636727142143 LP SERVICII DE PAZĂ FIZICĂ ȘI SUPRAVEGHERE TEHNICĂ Decizie adoptată COMPLET2
02/1059/21 21/12/2021 G-535 IM GBG-MLD SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1629874770619 LP Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 Decizie adoptată COMPLET3
02/1058/21 21/12/2021 3001/21 IM GRAWE CARAT ASIGURARI SA Agentia Servicii Publice Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1637155721098 COP Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de autovehicule pentru anul 2022 Decizie adoptată COMPLET1
02/1057/21 21/12/2021 SERVICII CURATENIE SRL IMSP AMT Botanica Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1633765284583 LP Servicii curațenie Decizie adoptată COMPLET1
02/1056/21 20/12/2021 SC Mediica SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1627999616349 LP Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 11, pentru anul 2021 prin procedura de achiziție Decizie adoptată COMPLET4

Pages