A A A
Nr. Inregistrare contestatie la ANSC Data intrare Număr de ieșire Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestației Nr. Procedurii Tip procedura Obiectul Achiziției STATUS COMPLET
02/1055/21 20/12/2021 77/11 EXTERIOR SRL Agentia Servicii Publice Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1639575917410 COP Servicii de deservire și mentenanță a Complexului tehnico-aplicativ de înregistrare video și audio Decizie adoptată COMPLET2
02/1054/21 20/12/2021 IM GBG-MLD SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1628002654232 LP Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022 Decizie adoptată COMPLET4
02/1053/21 20/12/2021 G-533 IM GBG-MLD SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1628158934564 LP Achiziționarea articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul2022 Decizie adoptată COMPLET4
02/1052/21 17/12/2021 17/12 Pontem X SRL DETS Centru Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1636008323841 LP Servicii de alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățămînt preuniversitar subordonate DETS s. Decizie adoptată COMPLET2
02/1051/21 17/12/2021 MEDEFERENT GRUP SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1629120138856 LP Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Naţional de combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2022 Decizie adoptată COMPLET2
02/1050/21 17/12/2021 Premium Security Group SRL Baza Auto a Cancelariei de Stat Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1638956736465 LP Servicii de pază fizică Decizie adoptată COMPLET3
02/1049/21 17/12/2021 Premium Security Group SRL Muzeul National de Istorie a Moldovei Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1639664157711 COP Servicii de paza fizica pt anul 2022 Decizie adoptată COMPLET1
02/1048/21 17/12/2021 Premium Security Group SRL Biblioteca Nationala Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1639036876224 COP Servicii de investigaţie şi de siguranţă Decizie adoptată COMPLET3
02/1047/21 17/12/2021 Premium Securiry Group SRL Directia Cultura a Consiliului Municipal Chisinau Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1639034740886 COP Servicii de paza pentru Directia Cultura a Primariei Mun.Chisinau si a institutiilor din subordine pentru an 2022 Decizie adoptată COMPLET3
02/1046/21 16/12/2021 Zagorlar SRL P Congaz UTA Gagauzia Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1637159307135 LP Canalizarea s.Congaz, r-ul Comrat Contestație retrasă – argumentele AC acceptate de contestator COMPLET3
02/1045/21 16/12/2021 Mercator-Com SRL Brigada 2 Infanterie Motorizata Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1638864433321 Achiziții de valoare mica Mașină de spălat rufe Decizie adoptată COMPLET2
02/1044/21 16/12/2021 Mercator-Com SRL Spitalul Militar Central MA Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1639040040006 Achiziții de valoare mica Achiziționarea mașini și utilaje de uz casnic Decizie adoptată COMPLET1
02/1043/21 15/12/2021 01 Lunicon Proiect SRL P Stauceni Chisinau Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1637915313723 COP Servicii de proiectare ”Replanificarea și reconstrucția clădirii existente (Primăria com. Stăuceni) mun. Chișinău, com. Stăuceni, s. Stăuceni, str. A.Mateevici, nr. 13” Decizie adoptată COMPLET1
02/1042/21 14/12/2021 Eco Build Construct SRL Regia Transport Electric Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1633503085424 LP Lucrări și materiale pentru reparația capitală a acoperișului blocurilor administrative și de producere a ÎM ”Regia transport electric” Decizie adoptată COMPLET4
02/1041/21 14/12/2021 01 MOLDSISTEMAUTOMATICA SA Agentia Servicii Publice Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1637669683533 Achiziții de valoare mica Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor (SASI) cu gaze în încăperea arhivei nr. 1 din mun. Chișinău, str. Mesager, nr. 5 pentru anul 202 Decizie adoptată COMPLET2
02/1040/21 14/12/2021 Sigma VenMer SRL Academia de Studii Economice Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1636616104061 LP Lucrări de finalizare a Complexului sportiv cu bloc administrativ Decizie adoptată COMPLET4
02/1039/21 14/12/2021 1 INTREPRINDEREA DE DESERVIRE TEHNICA DIN BARDAR SA Gradina Zoologica Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1637064051885 LP Carne pentru anul 2022 Decizie adoptată COMPLET4
02/1038/21 14/12/2021 09 OPP ALFIN-PROTECT SRL IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1638797341359 Achiziții de valoare mica Servicii de asigurare a securității și ordinii publice SCMF Decizie adoptată COMPLET4
02/1036/21 13/12/2021 IM ORANGE MOLDOVA SA Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1638948693423 COP Servicii internet de bandă largă Decizie adoptată COMPLET2
02/1035/21 13/12/2021 BTS PRO SRL Agentia Servicii Publice Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1638886865769 COP Servicii SW Subscription & Support Renewal produse Vmware (repetat) Decizie adoptată COMPLET4

Pages