A A A
Nr. Inregistrare contestatie la ANSC Data intrare Număr de ieșire Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestației Nr. Procedurii Tip procedura Obiectul Achiziției STATUS COMPLET
02/995/21 25/11/2021 Accent Electronic SA Biroul Național de Statistica Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1633606869881 LP Tehnică de calcul Contestație retrasă – motiv necunoscut COMPLET2
02/994/21 25/11/2021 PREMIUM SECURITY GROUP SRL IMSP Institutul Mamei si Copilului Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1635949590556 COP Servicii de pază tehnică și antiincendiu pentru anul 2022 Decizie adoptată COMPLET2
02/993/21 24/11/2021 ERICON SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1623402250808 LP achiziționarea dispozitivelor medicale, Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021 Decizie adoptată COMPLET3
02/992/21 24/11/2021 3 LACTIS SA Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale Baieti Orhei Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1637154778635 LP Produse alimentare pentru simestrul I anul 2022 Decizie adoptată COMPLET1
02/991/21 23/11/2021 48 DVS Service IMSP AMT Botanica Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1634138808401 LP Servicii de pază fizică; sistem de alarmă împotriva efracției; sistem de alarmă antiincediară; sistem de verificare a transportului auto Decizie adoptată COMPLET3
02/990/21 23/11/2021 Stancom Construct SRL P Criuleni Criuleni Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1634196537205 LP Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice Decizie adoptată COMPLET4
02/989/21 22/11/2021 107 Sanmedico SRL IMSP Institutul de Cardiologie Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1632465404156 LP Reactive (consumabile) pentru laborator anul 2022 Decizie adoptată COMPLET3
02/988/21 22/11/2021 1 Mobi Art Design Directia Cultura a Consiliului Municipal Chisinau Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1636965336285 Achiziții de valoare mica Achiziționarea cuierilor din metal conform necesitaților Directiei Cultura și subdiviziunelor sale Decizie adoptată COMPLET1
02/987/21 22/11/2021 13/2211 Comelec-lux SRL P Dumbravita Singerei Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1636633175045 COP Renovarea retelei de iluminat stradal din s. Dumbravita, r.Singerei Decizie adoptată COMPLET4
02/986/21 22/11/2021 2 PROFACT CONSTRUCT SRL P Fundurii Noi Glodeni Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1630653858881 LP Sistemul de alimentare cu apă în s. Fundurii Noi, raionul Glodeni Decizie adoptată COMPLET4
02/985/21 22/11/2021 18/2021 ICS FARMINA SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1636984265218 COP Achiziționarea Pungilor (Sistem) colostomice cu evacuare și Pungi evacuatoare urostome conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2022Achiziționarea Pungilor (Sistem) colostomice cu evacuare și Pungi evacuatoare urostome con Decizie adoptată COMPLET3
02/984/21 22/11/2021 1/11-21 FORS-COMPUTER SRL Liceul Teoretic M Eminescu Straseni Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1635185437294 LP Calculatoare Decizie adoptată COMPLET1
02/983/21 19/11/2021 MIHCONS-PLUS JUDECATORIA CHISINAU Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1625056386853 LP lucrărilor de reparatie a edificiului Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana Decizie adoptată COMPLET2
02/982/21 19/11/2021 0001 Valdcongrup SRL P Bacioi Chisinau Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1635149166345 LP „Lucrări de construcție a sistemului de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare din s. Băcioi, s. Străisteni, s. Brăila, com. Băcioi, mun. Chișinău. Etapa I – Rețele de alimentare cu apă în s. Brăila” Decizie adoptată COMPLET2
02/981/21 19/11/2021 SAN Construct Grup SRL CR Causeni Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1635856597052 COP „Reparația capitală a trotuarului din s. Copanca adiacent drumului L581 Copanca-Crimenciuc-Slobozia-M5, r-nul Căușeni„ Decizie adoptată COMPLET2
02/980/21 19/11/2021 28 Gorgona SRL Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1630919697431 LP Servicii de reactualizare a Planului Urbanistic General al orasului Chisinau, inclusiv elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale și Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUG) Decizie adoptată COMPLET2
02/979/21 19/11/2021 ALEX STANDARD SRL Apa Canal Chisinau iS Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1636099206594 Achiziții de valoare mica Sigilii Decizie adoptată COMPLET3
02/978/21 18/11/2021 26 GORGONA Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1637145489343 LP Servicii de reactualizare a Planului Urbanistic General al orașului Chisinau, inclusiv elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale și Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUG) Decizie adoptată COMPLET4
02/977/21 18/11/2021 ERICON SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1622534534295 LP Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021 Decizie adoptată COMPLET1
02/976/21 18/11/2021 01 Sunga SRL CR Hincesti Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1634210436878 LP Lucrări de reparație capitală a Centrului de Sănătate Hîncești Decizie adoptată COMPLET3

Pages