A A A
Nr. Inregistrare contestatie la ANSC Data intrare Număr de ieșire Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestației Nr. Procedurii Tip procedura Obiectul Achiziției STATUS COMPLET
02/1055/22 06/12/2022 202.23 SC Foremcons SRL P Ermoclia Stefan Voda Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1664266779111 LP Extinderea retelelor de apeduct si renovarea sondelor arteziene existente cu nr.cad.8519316.066 si nr.cad.8519316.067 di Decizie adoptată COMPLET2
02/1054/22 06/12/2022 11/22 Eurogalex Prim SRL P Pirita Dubasari Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1668779712143 COP Lucrări de reparaţie capitală a construcţiilor speciale-amenajarea terenului de minifotbal din s. Pîrîta, r-ul Dubăsari Decizie adoptată COMPLET1
02/1053/22 05/12/2022 04 NISPROFCON P Balauresti Nisporeni Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1663593213686 LP Lucrări de amenajare a parcului de agrement din s.Bălăurești Decizie adoptată COMPLET3
02/1052/22 05/12/2022 ARTISORO SRL IMSP Institutul Mamei si Copilului Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1668068112894 COP Formulare și registre statistice pentru anul 2023 (repetat) Contestație retrasă – măsuri de remediere efectuate de către AC, contestație rămasă fără obiect COMPLET3
02/1051/22 05/12/2022 1 FCPC DataControl SRL IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1669273566548 LP “Achiziționarea ultrasonografelor (USG), conform necesităților IMSP, pentru anul 2023” Contestație retrasă – măsuri de remediere efectuate de către AC, contestație rămasă fără obiect COMPLET3
02/1050/22 05/12/2022 Intermed SRL IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1669273566548 LP “Achiziționarea ultrasonografelor (USG), conform necesităților IMSP, pentru anul 2023” Contestație retrasă – măsuri de remediere efectuate de către AC, contestație rămasă fără obiect COMPLET3
02/1049/22 05/12/2022 48 Metnox SRL P Cirnateni Causeni Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1661508208100 LP Construcția Centralei electrice Fotovoltaice cu puterea instalată de 300KW ,din s.Cîrnățeni r/l Căușeni Decizie adoptată COMPLET2
02/1048/22 05/12/2022 TELEMAR SRL IMSP SR Cimislia Rezultatele procedurii ocds-b3wdpl-MD-1668275271818 COP Achizitionarea produselor alimentare pentru semestrul I anul 2023 Contestație retrasă – măsuri de remediere efectuate de către AC, contestație rămasă fără obiect COMPLET1
02/1047/22 05/12/2022 31/22 Glincor Com SRL IMSP SR Stefan Voda Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1666592231069 LP Produse alimentare pentru simestru I – a. 2023 Decizie adoptată COMPLET3
02/1046/22 02/12/2022 ICS HMI-HIGIMED INDUSTRIE SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1669387189083 LP Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2023 Decizie adoptată COMPLET2
02/1045/22 02/12/2022 IM GBG-MLD SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1662133727713 LP Achiziția Testelor pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere și la a doua etapă de triere, întru realizarea Programului Național „Securitatea Decizie adoptată COMPLET2
02/1044/22 02/12/2022 CHEMIX GRUPP SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1669387189083 LP Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2023 Contestație retrasă – argumentele AC acceptate de contestator COMPLET2
02/1043/22 02/12/2022 4 Aflux Prim SRL P Riscani Riscani Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1668763607550 LP Procurarea și instalarea condiționerelor de tip coloana pentru sala de concerte a Casei de Cultură din or. Rîșcani Decizie adoptată COMPLET2
02/1042/22 02/12/2022 8 Ecochim-Grup SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1669387189083 LP Procurarea autobusului scolar pentru transportarea elevilor Decizie adoptată COMPLET2
02/1041/22 02/12/2022 044 TechPlanet SRL Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu Cupcini Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1667568772448 LP Procurarea autobusului scolar pentru transportarea elevilor Decizie adoptată COMPLET3
02/1040/22 02/12/2022 01/12 Medpunkt SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 LP Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022 Decizie adoptată COMPLET3
02/1039/22 02/12/2022 iei2712 IS SERVICII PAZA A MAI IMSP SR Causeni Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD1668594428485 LP servicii pază tehnică 2023 Decizie adoptată COMPLET1
02/1038/22 01/12/2022 Lunicon Proiect SRL P Sărătenii Vechi Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1667915749763 LP Servicii de elaborare a proiectului de execuție ,,Reparație capitală cu reconstrucția rețelelor inginerești a Casei de Cultură" Decizie adoptată COMPLET2
02/1037/22 01/12/2022 Dezfarmateh SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire ocds-b3wdp1-MD-1669387189083 LP Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2023 Decizie adoptată COMPLET2
02/1036/22 01/12/2022 1 PROFACT CONSTRUCT SRL P Milestii Mici Ialoveni Rezultatele procedurii ocds-b3wdp1-MD-1662710106442 LP Reparatia capitala a cantinei si salii de sport din Liceul Teoretic Mihail Birca Decizie adoptată COMPLET1

Pages