A A A

Filtre

Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-774-19 13/12/2019 PONTEM.X SRL DETS Botanica Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1569999083937 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare subordonate DETS Botanica pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020. În vigoare Descarcă 02/889/19;
03D-94-19 04/03/2019 LLC Pontem Direcţia Generală Educaţie, Tineret si Sport Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 8 - Altele COMPLET3 ocds-b3wdp1-MD-1544104748471 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Servicii alimentare pentru instituțiile din subordinea DGETS anul 2019 În vigoare Descarcă 02/61/19;
03D-85-19 26/02/2019 LLC Pontem Direcţia Generală Educaţie, Tineret si Sport Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 7 - Respingerea ofertei fără ca autoritatea contractantă să solicite clarificări referitoare la propunerea tehnică/preţul ofertat, sau aprecierea incorectă a răspunsurilor COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1544114266242 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Servicii alimentare 2019 autonomii În vigoare Descarcă 02/62/19;