A A A

Filtre

Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-750-19 09/12/2019 Floreni SRL Administrația Națională a Penitenciarelor Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET4 ocds-b3wdp1-MD-1570511253963 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Diverse produse alimentare (carne-carcase de pui broiler, slănină de porc, pește ”Merlan Albastru”, pește ”Merluciu”) În vigoare Descarcă 02/912/19;