Filtre

Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-415-18 14/09/2018 MIHCONS-PLUS Asociatia Curativ Sanatoriala si de Recuperare a Cancelariei de Stat Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET1 353/18 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Lucrărilor de reparație a învelitorii acoperișului IMSP Policlinica ACSR CS RM În vigoare Descarcă Raportat 02/479/18
03D-414-18 14/09/2018 Liftmontaj SRL IMSP SCM Sfinta Treime Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET2 18/03213 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Achizitionarea ascensorului de persoane, cu montare si punere in functiune conform necesitatilor spitalului pu anului 2018 În vigoare Descarcă 02/500/18
03D-413-18 12/09/2018 ACVILIN-GRUP SRL Directia Invatamint Tineret si Sport Calarasi Rezultatele procedurii RP 1 - Contestarea procesului - verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor (neluarea în considerare a garanţiei pentru ofertă, modul de desfăşurare a şedinţei de deschidere a ofertelor,RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau ina COMPLET3 289/18 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Mobilier în Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” comuna Sipoteni, raionul Călărași În vigoare Descarcă 02/463/18
03D-412-18 12/09/2018 Basm SRL IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 8 - Altele COMPLET3 18/02919 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Tehnica de calcul În vigoare Descarcă 02/464/18
03D-411-18 11/09/2018 IM AUTORITATE GRUP SRL Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor Rezultatele procedurii RP 8 - Altele COMPLET1 18/01598 Contestație respinsă,Contestația neconformă/lipsită de obiect LP Vaccinuri pentru uz veterinar, antigenuri În vigoare Descarcă 02/482/18
03D-410-18 11/09/2018 Spectral Kod SRL Agentia Servicii Publice Rezultatele procedurii RP 1 - Contestarea procesului - verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor (neluarea în considerare a garanţiei pentru ofertă, modul de desfăşurare a şedinţei de deschidere a ofertelor,RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau ina COMPLET2 18/02924 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziţionarea echipamentului individual de protecţie a muncii (îmbrăcăminte, încălţăminte) În vigoare Descarcă 02/468/18
03D-409-18 11/09/2018 POLIMER GAZ CONSTRUCTII SRL P Marinici Nisporeni Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 8 - Altele COMPLET3 290/18 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP ,,Alimentarea cu apă a s. Marinici, r-nul Nisporeni (Etapa II)”(extinderea reţelelor cu branşamente) În vigoare Descarcă 02/459/18
03D-408-18 11/09/2018 R-MOBI PLUS SRL P Cahul Cahul Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET2 18/02900 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Fotolii pentru sala mare a Palatului de Cultură ”N. Botgros” din mun. Cahul În vigoare Descarcă 02/466/18
03D-407-18 08/09/2018 Distribuitor Prim SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 18/03183 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Achiziţionarea aparatelor auditive, conform necesităţilor IMSP întru realizarea Programului Special pentru anul 2018 REPETAT În vigoare Descarcă 02/492/18
03D-406-18 06/09/2018 FOREMCONS P Sadovoe Balti Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET1 375/18 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Lucrari de construcție „Rețele de apeduct din s.Sadovoe”; Rețele de canalizare cu statia de epurare și sistem de tratare a apei potabile din s.Sadovoe, mun.Bălți În vigoare Descarcă 02/488/18
03D-405-18 06/09/2018 IM STROYENERGOGRUP SRL DETS Centru Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET1 18/03045 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv COP Lucrări de reparație în instituțiile subordonate DGETS (Liceul Teoretic ”Dante Alighieri”) În vigoare Descarcă 02/486/18
03D-404-18 06/09/2018 MIHCONS-PLUS IMSP AMT Buiucani Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET1 18/03680 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Lucrările urmează a fi îndeplinite în termen de 60 zile calendaristice după semnarea contractului şi aprobarea de către Ageţia Achiziţii Publice. În vigoare Descarcă 02/485/18
03D-403-18 06/09/2018 ROBRICONS SRL P Gotesti Cantemir Rezultatele procedurii RP 8 - Altele COMPLET4 1780-op/18 Contestație parțial admisă,Procedura anulată COP Achiziționarea materialelor pentru reparația drumurilor locale în com. Goteşti, r-nul Cantemir În vigoare Descarcă 02/469/18
03D-402-18 06/09/2018 D.I.F.&W SRL IP Gimnaziul Olicsani Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET4 18/03163 Contestația neîntemeiată,Contestație respinsă LP Reparația pereților exteriori și termoizolarea blocului A și a galeriei A1 la gimnaziul din s. Olișcani, r. Șoldănești În vigoare Descarcă 02/473/18
03D-401-18 05/09/2018 Rotreat Abwasserreinigung GmbH Regia Autosalubritate IM Rezultatele procedurii DA COMPLET1 341/18 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Instalație osmoză inversă de presiune medie pentru tratarea levigatului În vigoare Descarcă 02/481/18
03D-400-18 05/09/2018 SA ATC-AGROTEHCOMERT Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET1 18/03366 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Utilaje pentru deszăpezire și salubrizare În vigoare Descarcă 02/477/18
03D-399-18 04/09/2018 Alexira Com SRL CR Orhei Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET1 18/03556 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Mobilier pentru instituțiile de învățămînt Piatra, Berezlogi și Chiperceni, rl Orhei În vigoare Descarcă 02/478/18
03D-398-18 03/09/2018 Alexira Com SRL Universitatea Tehnica din Moldova Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET1 18/03656 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv COP Table În vigoare Descarcă 02/480/18
03D-395-18 24/08/2018 Elve Construct SRL/ SG GREEN FARM IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 8 - Altele COMPLET3 207/18 Contestație admisă,Procedura anulată LP Lucrari de reparatie a etaj.4, bloc I, Secția copii, IMSP SCMF În vigoare Descarcă 02/456/18
03D-394-18 24/08/2018 Tetis International Co SRL Directia Principala Sanatatii Familiei si Protectie Sociale Populatiei Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 8 - Altele COMPLET3 18/02982 Contestație admisă,Procedura anulată LP Детское питание- сухая молочная смесь для питания детей на 2- е полугодие 2018 года. În vigoare Descarcă 02/454/18
03D-397-18 24/08/2018 Danstar Evolution SRL Universitatea de Stat Alecu Russo Balti Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET2 330/18 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Schimbarea ușilor și ferestrelor la căminul studențesc „Romanticii”; schimbarea ușilor și ferestrelor la căminul „Olimp”; schimbarea ferestrelor blocul nr. 3 În vigoare Descarcă 02/443/18
03D-396-18 24/08/2018 D.I.F.&W SRL P Colonita Chisinau Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 4 - Modul de punctare/evaluare a ofertei contestatorului de către autoritatea contractantă COMPLET2 18/02929 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Reparația străzilor București, Emilian Bucov și Lăutarilor din s. Colonița În vigoare Descarcă 02/461/18
03D-393-18 24/08/2018 D.I.F.&W SRL P Ciorescu Chisinau Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 4 - Modul de punctare/evaluare a ofertei contestatorului de către autoritatea contractantă COMPLET3 18/03224 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Reparația capitală a str. Ivan Pavlolv, s. Ciorescu, mun. Chișinău, Reparația capitală a str. Păcii și Văilor, s. Goian, com. Ciorescu, mun. Chișinău În vigoare Descarcă 02/462/18
03D-392-18 23/08/2018 EXIMOTOR SA Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice,DA 4 - Lipsa unui răspuns clar, complet şi fără ambiguităţi din partea autorităţii contractante, la solicitările de clarificări vizând prevederi COMPLET3 18/03366 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Utilaje pentru deszăpezire și salubrizare În vigoare Descarcă 02/450/18
03D-391-18 23/08/2018 LUXGAZ Intreprinderea Municipala Gospodaria Comunal Locativa Cahul Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 8 - Altele COMPLET4 1456-op/18 Contestație parțial admisă,Procedura anulată COP Autospecială pentru evacuarea deșeurilor cu încărcătură din spate În vigoare Descarcă 02/439/18
03D-390-18 23/08/2018 Felidrina SRL Adminstratia Nationala a Penitenciarelor Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 4 - Modul de punctare/evaluare a ofertei contestatorului de către autoritatea contractantă COMPLET3 18/00497 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP UNIFORMA SISTEMULUI PENITENCIAR În vigoare Descarcă 02/447/18
03D-389-18 23/08/2018 BTS PRO SRL Colegiul Inginerie Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 18/01599 Contestație admisă,Procedură parțial anulată LP Tehnica de calcul În vigoare Descarcă 02/445/18
03D-388-18 23/08/2018 TILUANA Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET3 18/02792 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Electrocasnice În vigoare Descarcă Raportat 02/446/18
03D-387-18 23/08/2018 Viomas Tex SRL Departamentul Institutii Penitenciare Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET3 18/00497 Contestație respinsă,Сontestația neîntemeiată LP UNIFORMA SISTEMULUI PENITENCIAR În vigoare Descarcă 02/448/18
03D-386-18 21/08/2018 SA FAURAS P Giurgiulesti Cahul Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET4 1349-op/18 Contestație admisă,Măsuri de remediere COP Lucrări de reparație interioară la edificiul muzeului s. Giurgiulești, r. Cahul În vigoare Descarcă 02/438/18

Pages