A A A

Filtre

Nr. decizie Data decizie Contestatar Autoritatea Contractantă Obiectul Contestatiei Elementele Contestatiei Complet Nr. procedurii Continutul Decizie Tip Procedura Obiectul Achiziției Statut Decizie Decizia Decizii Raportat/Neraportat Nr. Inregistrare contestatie la ANSC
03D-385-18 17/08/2018 SCARTEH SRL P Slobozia Stefan Voda Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET2 368/18 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Extinderea rețelei de alimentare cu apă a satului Slobozia În vigoare Descarcă 02/449/18
03D-384-18 17/08/2018 Budei Com SRL IM Centrul Stomatologic Municipal Chisinau Rezultatele procedurii RP 1 - Contestarea procesului - verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor (neluarea în considerare a garanţiei pentru ofertă, modul de desfăşurare a şedinţei de deschidere a ofertelor COMPLET1 264/18 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Lucrari de reparatie a secțiilor ÎM CSMC pentru anul 2018 În vigoare Descarcă 02/404/18
03D-383-18 17/08/2018 S.C. Dorador Lux SRL EXDRUPO Î.M. Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET1 18/02408 Contestație admisă,Se ia act de decizia ANSC nr. 03D-382-18 LP Vopsea marcaj, diluant, microsfere de sticlă În vigoare Descarcă 02/408/18
03D-382-18 17/08/2018 Deniadi SRL EXDRUPO Î.M. Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile,RP 8 - Altele COMPLET3 18/02408 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Vopsea marcaj, diluant, microsfere de sticlă În vigoare Descarcă Raportat 02/421/18
03D-381-18 17/08/2018 ITACA PLUS SRL Direcția Generală de Construcții și Infrastructură a Găgăuziei Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET2 18/03054 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Газоснабжение с.Дезгинжа, Комратского р-на. ПОВТОРНО În vigoare Descarcă 02/455/18
03D-380-18 17/08/2018 SIMCON-LUX SRL Universitatea Tehnica din Moldova Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 7 - Respingerea ofertei fără ca autoritatea contractantă să solicite clarificări referitoare la propunerea tehnică/preţul ofertat, sau aprecierea incorectă a răspunsurilor COMPLET2 18/02066 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrări de reparaţie a acoperişurilor blocurilor de studii nr. 9 (bd. Dacia 39, mun. Chişinău) şi nr. 10 (bd. Dacia 41, mun. Chişinău) ale UTM În vigoare Descarcă 02/444/18
03D-379-18 17/08/2018 IM MASTER SYSTEMS SRL IP LT M Eminescu, Balti Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 18/02932 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere COP Tehnica de calcul În vigoare Descarcă Raportat 02/435/18
03D-378-18 17/08/2018 Fabrica de unt Floreşti Piata Centrala IM Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET2 18/02614 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achizitionarea produselor alimentare pe perioada septembrie-decembrie 2018 În vigoare Descarcă 02/452/18
03D-377-18 17/08/2018 MAGDA SRL Centrul de instruire al Administratiei Nationale al Penitenciarelor Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET3 18/03022 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Mobilier În vigoare Descarcă 02/467/18
03D-376-18 16/08/2018 IM CIA TRANSELIT SA/Attera Company SRL/B.A.R. Nova Boker SRL Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 18/02858 Contestație admisă,Procedura anulată COP Asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule pe 2018-2019 În vigoare Descarcă 02/401/18
03D-375-18 16/08/2018 EXIMOTOR SA Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare Rezultatele procedurii RP 8 - Altele COMPLET2 18/03103 Contestație parțial admisă,Procedura anulată COP Gazon artificial pentru teren de minifotbal În vigoare Descarcă 02/442/18
03D-374-18 16/08/2018 Flerixon P Nimereuca Soroca Documentația de atribuire DA 8 - Altele COMPLET3 1632-op/18 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Lucrări de reparație curenta a drumurilor locale din com. Nimereuca, r-Soroca În vigoare Descarcă 02/441/18
03D-373-18 15/08/2018 Alexandru Paduret II P s.Popeasca, r-nul Ștefan Vodă Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET2 1718-op/18 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Achizitionarea lucrărilor de reparație capitală a pavajului la gradinița de copii din s.Popeasca, r-nul Ștefan Vodă În vigoare Descarcă 02/451/18
03D-372-18 14/08/2018 VAMELIDAS - NORD P Cornesti satUngheni Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 1475-op/18 Contestație admisă,Procedura anulată COP Lucrări de schimbare a ferestrelor și ușilor la sediul Casei de Cultura din satul Cornești raionul Ungheni În vigoare Descarcă 02/437/18
03D-371-18 13/08/2018 EXIMOTOR SA EXDRUPO Î.M. Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET3 18/02408 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Vopsea marcaj, diluant, microsfere de sticlă În vigoare Descarcă 02/414/18
03D-370-18 13/08/2018 Intermed SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET2 18/03173 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru imagistică, endoscopie conform necesităților IMSP, pentru anul 2018 În vigoare Descarcă 02/434/18
03D-369-18 13/08/2018 Intermed SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET3 18/02780 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Dispozitive medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” pentru anul 2018 În vigoare Descarcă 02/427/18
03D-368-18 13/08/2018 MEDEFERENT GRUP SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET2 18/02212 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Achizitionarea medicamentelor întru realizarea Programului Național pentru combaterea hepatitelor (B, C si Delta) pentru anul 2018 (repetat) În vigoare Descarcă Raportat 02/432/18
03D-367-18 13/08/2018 VIOCRIS-IMPEX IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET3 18/02468 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Produse alimentare pentru semestrul II anul 2018 În vigoare Descarcă 02/431/18
03D-366-18 13/08/2018 Caves Grup SRL IMSP Spitalul Clinic Republican Rezultatele procedurii RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET2 18/02921 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Lucrări de reparaţie a Sălii de Conferinţă din incinta Spitalului Clinic Republican - REPETAT În vigoare Descarcă 02/440/18
03D-365-18 13/08/2018 M-INTER-FARMA SA Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA 1 - Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice COMPLET2 18/03173 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru imagistică, endoscopie conform necesităților IMSP, pentru anul 2018 În vigoare Descarcă 02/453/18
03D-364-18 09/08/2018 Danstar Evolution SRL IMSP AMT Centru Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET3 18/02580 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Lucrări de înlocuire a ferestrelor în IMSP AMT Centru în baza contractului cu Fondul pentru Eficienţă Energetică. În vigoare Descarcă 02/416/18
03D-363-18 09/08/2018 Anstelux SRL Liceul Teoretic Petre Stefanuca Ialoveni Rezultatele procedurii RP 4 - Modul de punctare/evaluare a ofertei contestatorului de către autoritatea contractantă,RP 5 - Modul de punctare/evaluare a ofertelor altor participanţi de către autoritatea contractantă COMPLET3 1452-op/18 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată COP Achiziționarea mobilierului școlar În vigoare Descarcă 02/412/18
03D-362-18 09/08/2018 CARTDIDACT SRL DETS Botanica Documentația de atribuire RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET3 18/03208 Contestație parțial admisă,Se ia act de anularea parțial a procedurii LP Achiziționarea mobilierului conform necesităților instituțiilor de învățământ din subordinea DETS sectorul Botanica În vigoare Descarcă 02/425/18
03D-361-18 08/08/2018 IM GBG-MLD SRL Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate Documentația de atribuire DA 2 - Criterii de atribuire şi factori de evaluare fără algoritm de calcul, cu algoritm de calcul netransparent sau subiectiv COMPLET2 18/01245 Contestație respinsă,Contestație depusă tardiv LP achiziționarea centralizată a endoprotezelor conform necesităților IMSP pentru anul 2018 În vigoare Descarcă 02/436/18
03D-360-18 08/08/2018 HIPERTEH SRL Universitatea de Stat din Moldova Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă COMPLET3 18/02234 Contestație respinsă,Contestația neîntemeiată LP Mobilier pentru biblioteci, facultăţi (blocurile de studii nr.3, 4, 5, central) şi căminul nr.13 În vigoare Descarcă 02/413/18
03D-359-18 07/08/2018 CASA MUZICII SRL Sectia Cultura Singerei Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 1268-op/18 Contestație parțial admisă,Procedura anulată COP Instrumente muzicale În vigoare Descarcă 02/392/18
03D-358-18 07/08/2018 TILUANA SRL Colegiul de Inginerie Rezultatele procedurii RP 2 - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă,RP 3 - Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile COMPLET4 18/01633 Contestație parțial admisă,Măsuri de remediere LP Tehnica de uz casnic În vigoare Descarcă 02/384/18
03D-357-18 07/08/2018 SA MOLDASIG Parcul Urban de Autobuze IM Rezultatele procedurii RP 8 - Altele COMPLET2 18/02605 Contestație admisă,Procedura anulată LP Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civilă auto (RCA) În vigoare Descarcă 02/417/18
03D-356-18 07/08/2018 Imunotehnomed Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor Rezultatele procedurii RP 4 - Modul de punctare/evaluare a ofertei contestatorului de către autoritatea contractantă COMPLET2 18/02545 Contestație admisă,Măsuri de remediere LP Servicii de laborator în vederea implementării programului de monitorizare și supraveghere pentru a.2018 pe domeniile: siguranța alimentelor, furajelor, produselor de uz fitosanitar și fertilizanți, sănătatea plantelor În vigoare Descarcă Raportat 02/428/18

Pages