A A A

Comunicate

Published on: Tue, 11/14/2023 - 10:11

Șefa Direcției administrativ-financiare, Victoria Cojocaru, însoțită de Lorina Gortolomei, consultant principal din cadrul Direcției juridice, în cadrul Agenției Naționale pentru Soluționrea Contestațiilor, au participat la 08 noiembrie curent, la un seminar de instruire privind achizițiile durabile în Republica Moldova, organizat de Agenția Achiziții Publice.

   Agenda training-ului a cuprins aspecte importante, precum ar fi:

 

Romanian
Published on: Mon, 11/13/2023 - 16:29

   Igor SÎNGEREAN, șeful adjunct al Direcției juridice al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, însoțit de Olimpia BEGLEȚA, consultant superior din cadrul aceleiași direcții, au participat la 10 noiembrie curent, la cursul de instruire în domeniul aplicării prevederilor noii Legi privind accesul la informațiile de interes public.

Romanian
Published on: Fri, 10/27/2023 - 14:47

Nelu Munteanu, șeful interimar al Direcției juridice al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, și Igor Sîngerean, consultant principal din cadrul aceleiași direcții, au participat la lansarea primului Raport de Monitorizare SIGMA care include indicatorii de performanță ai Republicii Moldova în administrația publică conform „Principiilor Administrației Publice”.

 

Romanian
Published on: Tue, 10/24/2023 - 09:00

Pe 20 octombrie 2023, Directorul general al ANSC, dna Angela NANI, împreună cu Consilierii pentru soluționarea contestațiilor, dl Gheorghe GHIDORA, dna Steluța VINTILĂ, dna Dorina GALAMAGA și dna Aliona OBOROCEANU au participat la Conferința „Expert Achiziții Publice”, desfășurată la Cluj-Napoca, România.

 

În cadrul conferinței, formatorii au abordat aspecte privind împărţirea pe loturi, criteriile de calificare, estimarea, susţinerea capacităţii, factorii de evaluare alegere/pondere, specificațiile tehnice sau subcontractarea.

 

Romanian
Published on: Mon, 10/23/2023 - 11:14

Directorul General al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Angela Nani a avut o întrevedere cu echipa Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS „Viitorul”,în vederea consolidării și coordonării eforturilor de cooperare în sensul promovării reformei sistemului de achiziții.

 

Romanian

Pages

Subscribe to RSS - Comunicate